Tuần 20 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) (Cập nhật 15/01/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
14/01/2019
       
9:00 Hội đồng cơ sở đề tài cấp Bộ ĐH TDTT TP. HCM Đ/c Lộc
14:00 Họp triển khai phân tích chất lượng Đảng viên năm 2018 Phòng Truyền thống Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh Niên
       
Thứ Ba   15/01/2019        
       
15:00 Tổng hợp Báo cáo Thống kê giáo dục theo Thông tư 04 Phòng TCHC P. TCHC, P. Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN
       
Thứ Tư
16/01/2019
       
9:00 Họp tập thể Lãnh đạo Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu
14:00 Họp Ban Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đ/c Lộc
       
Thứ Năm
 17/01/2019
8:00 Nghiệm thu chương trình GDTC Đại học Đồng Nai Đại học Đồng Nai Theo Thư mời
8:30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bộ Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng
13:30 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Sáu
 18/01/2019
8:00 Thẩm định chương trình GDTC CĐSP Sóc Trăng CĐSP Sóc Trăng Theo Thư mời
       
14:00 Họp NXB GD Sách Tiểu học NXB GD TP. HCM Đ/c Lộc, Trí Dũng
14:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
Thứ Bảy  19/01/2019 5:30 ĐI TIỀN TRẠM HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG LAGI

Đ/c Bình, Phát, Tùng, đại diện BCH Đoàn TN, Hội SV

       

Chủ Nhật

20/01/2019
       
15:00 Khai giảng ĐHLT 6 tại Tiền Giang ĐH Tiền Giang Đoàn công tác
Tin Tức
Liên Kết