Tuần 22 (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 27/01/2020  

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 3)
   
  Trực an ninh trật tự Tại trường Theo phân công
       
       
Thứ Ba 28/01/2020        
       
       
       
Thứ Tư 29/01/2020        
       
       
       
Thứ Năm 30/01/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 31/01/2020        
       
       
       
Thứ Bảy 01/02/2020        
       
Chủ Nhật 02/02/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết