Tuần 18 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020) (Cập nhật ngày 30/12/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 30/12/2019 08:00 Họp kiểm điểm; phân tích chất lượng Đảng ủy

Phòng

Truyền thống

Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN
10:30 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục

Phòng

Truyền thống

Đảng viên Chi bộ
13:00 Họp phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng

Truyền thống

CBVC Phòng TCHC
15:00 Họp kiểm điểm; phân tích chất lượng đảng viên Chi bộ Hành chính

Phòng

Truyền thống

Đảng viên Chi bộ Hành chính
15:00 Họp Khối thi đua số 1

Trường ĐHSP

TP.HCM

Đ/c Thịnh
Thứ Ba 31/12/2019 07:30 Hội đồng duyệt điều kiện bảo vệ khóa luận ĐH VLVH K2, đề cương khóa luận ĐH VLVH K3 và các khóa bảo vệ lại

Phòng

Truyền thống

Theo Quyết định, Thanh tra
07:30 Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019

Hội trường

Thành ủy

Đ/c Thịnh
09:30 Họp kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên Chi bộ Lý luận

Phòng

Truyền thống

Đảng viên Chi bộ Lý luận
       
Thứ Tư 01/01/2020   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2020    
08:00 Ngày Truyền thống Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần 24 - 2020 Thao đường Thân mời toàn thể quý Thầy, Cô tham dự
       
       
Thứ Năm 02/01/2020 08:00 Hội nghị tổng kết năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Đ/c Lộc
       
       
       
Thứ Sáu 03/01/2020        
       
       
       
Thứ Bảy 04/01/2020 07:30 Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội Theo Thư mời
       
Chủ Nhật 05/01/2020 09:00 Tổng kết hoạt động Liên đoàn Bóng rổ TP. HCM Thao đường Theo Thư mời
       
Tin Tức
Liên Kết