Tuần 14 (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
03/12/2018
8:30 Chuẩn bị Hồ sơ bàn giao tài chính, dự án xây dựng trường mới Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Xuân, Huân, Ngọc
10:00 Họp giải quyết dư giờ Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Đ/c Vinh, Đ/c Bình (P. ĐT), Đ/c Đề, Đc Xuân, Đ/c Huân
       
       
Thứ Ba   04/12/2018 9:00 Bàn giao Hồ sơ bàn giao tài chính, dự án xây dựng trường mới  Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Đ/c Xuân, Ngọc, Trưởng các đơn vị, Đ/c Huân, Thịnh 
10:00 Chấm thi tuyển sinh ĐH VLVH Quảng Ngãi Phòng máy Theo Quyết định
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
15:00 Họp Phòng TCHC – Y tế Phòng Truyền thống Đ/c Danh, Phòng TCHC, Y tế
Thứ Tư
05/12/2018
       
9:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
14:00 Làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo Phòng Truyền thống

Tập thể Lãnh đạo

(Đảng ủy & Ban Giám hiệu)
       
Thứ Năm
06/12/2018
8:00 Tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2018 Số 03 Công Trường Quốc Tế Đ/c Huy, Đ/c Lộc, Đ/c Huân
8:00 Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ VKH TDTT Theo Thư mời
       
       
Thứ Sáu
07/12/2018
       
       
13:00 Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình GDTC theo hình thức CLB” ĐH Huế Theo Thư mời
15:00 Họp chuẩn bị ngày 01/1/2019 Phòng Truyền thống Đ/c Danh, Đ/c Bình (P. ĐT), Khóa 14
Thứ Bảy
08/12/2018
  Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình GDTC theo hình thức CLB” ĐH Huế Theo Thư mời
       

Chủ Nhật

09/12/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết