Tuần 14 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019) (Cập nhật 02/12/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 02/12/2019 07:15 Chào cờ Thao đường Toàn trường
08:30 Ngày hội lái xe an toàn Sân trường Đoàn TN, Hội SV
       
       
Thứ Ba 03/12/2019        
09:00 Triển khai kế hoạch thực hiện NQ 35-NQ/TW Phòng Truyền thống Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ
14:00 Tổng hợp, báo cáo tình hình nộp hồ sơ xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ tháng 12 năm 2019 và chuẩn bị công tác nghiệm thu, thanh lý công trình đề tài khoa học các cấp. Văn phòng P. ĐT SĐH&KHCN CBVC P. ĐT SĐH&KHCN
       
Thứ Tư 04/12/2019        
09:00 Phòng ĐT SĐH&KHCN báo cáo tình hình đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng, Quản lý P. ĐT SĐH&KHCN

Thư ký: P. TCHC
10:00 Họp Đoàn công tác sơ tuyển năng khiếu TDTT Đắk Nông Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Đoàn công tác
       
Thứ Năm 05/12/2019 08:00 Tập huấn tài chính, tài sản công Hà Nội Theo Quyết định
       
       
       
Thứ Sáu 06/12/2019        
09:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
       
Thứ Bảy 07/12/2019 07:30 Đại hội toán học TP. HCM Đại học Sài Gòn Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
  Sơ tuyển năng khiếu TDTT Đắk Nông Đắk Nông Đoàn công tác
Chủ Nhật 08/12/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết