Tuần 13 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019) (Cập nhật 25/11/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 25/11/2019        
       
       
       
Thứ Ba 26/11/2019        
       
       
       
Thứ Tư 27/11/2019 08:00 Ký kết và giao lưu thể thao với Ngân hàng Sacombank Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị hành chính
09:30 Thanh tra Phòng Công tác sinh viên Phòng Truyền thống Đoàn Thanh tra, Phòng Công tác sinh viên
       
       
Thứ Năm 28/11/2019

 

 

Tập huấn công tác thanh tra Hà Nội Theo Quyết định
08:00 Hội nghị khoa học TDTT Trường ĐH TDTT TP. HCM Theo Thư mời
08:00 Tập huấn nghiệp vụ viết tin bài Trường ĐH SPKT TP. HCM Đ/c Châu, Thế
       
13:30 Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Trường ĐH SPKT TP. HCM Đ/c Lộc, Thịnh, An, Châu
Thứ Sáu 29/11/2019 08:00 Chấm thi tuyển sinh năng khiếu Tây Ninh, An Giang, Sóc Trăng Phòng máy Ban chấm thi, Thanh tra
       
       
       
Thứ Bảy 30/11/2019 09:00 Họp chuẩn  bị ngày hội truyền thống 01/01/2020 Phòng Truyền thống Đ/c K. Bình, Tùng
       
Chủ Nhật 01/12/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết