Tuần 12 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018) (Cập nhật 21/11/2018)

 

Ngày

Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/11/2018
8:00 Triển khai Tuần Sinh hoạt Công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 Thao đường Phòng TCHC, Phòng CTSV, GV CVHT các khóa ĐH10, 11, 12, 13 & CĐ 41, 42, 43
9:00 Họp rà soát công tác tổ chức Lễ 20.11 Phòng Truyền thống

Ban Tổ chức, các Tiểu ban

(Báo cáo của Trưởng Tiểu ban)

15:00 Tổng duyệt Chương trình Lễ 20.11 Thao đường Ban Tổ chức, các Tiểu ban
       
Thứ Ba
20/11/2018

 


 

     
9:00

 

- Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

 

- Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thao đường Toàn trường
       
       
Thứ Tư
21/11/2018
8:00 Tuần sinh hoạt CD - HSSV: Tuyên truyền, thông tin về Luật An ninh mạng Thao đường Toàn trường
       
       
       
Thứ Năm
22/11/2018

 


 

     
10:00

- Hoàn tất Hồ sơ bàn giao tài chính

 

- Hoàn tất Hồ sơ bàn giao dự án xây dựng trường mới

  . Hồ sơ

  . Kinh phí dự án

Phòng Truyền thống

 

- Đ/c Xuân báo cáo cho Đ/c Lộc

 

- Đ/c Ngọc báo cáo cho Đ/c Lộc

- Đ/c Xuân báo cáo cho Đ/c Lộc

15:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
Thứ Sáu
23/11/2018
       
       
       
       
Thứ Bảy
24/11/2018
       
       
Chủ nhật
25/11/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết