Tuần 02 (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020) (Cập nhật 09/9/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
07/9/2020
07:30 Triển khai và bàn giao SV học Giáo dục Quốc phòng năm học 2020 - 2021 Sân Trường Tổ trực; P.CTSV; Giảng viên CVHT các lớp tham gia học GDQP
  Kiểm dò, phản hồi Tổng hợp giờ và tình hình công tác năm học của CBCCVC Các đơn vị CBCCVC các đơn vị
  Hoàn thiện Bảng Tổng hợp giờ và tình hình công tác năm học của CBCCVC Các đơn vị Quản lý các đơn vị
  Triển khai mẫu phiếu đánh giá, xếp loại CBCCVC năm học 2019-2020 đến các đơn vị Email P.TCHC
  Báo cáo dự kiến công tác tuyển sinh VLVH Ban Giám hiệu Đ/c Vinh
 

+ Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020

+ Nhận hồ sơ đăng ký thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Ban Thư ký, Tài vụ

Thứ Ba

08/9/2020
09:00

Khai giảng Công tác Giáo dục quốc phòng

Khóa ĐH 13, ĐH14, CĐ 43, CĐ 44
Hội Trường A Ban chỉ đạo; Quản lý các đơn vị hành chính; Đại diện sinh viên các khóa; Tổ trực; Đại biểu khách mời
  Báo cáo CV3395 Theo Công văn Phòng Tài vụ
09:00

Họp phòng Công tác sinh viên

Văn phòng P. CTSV

Cán bộ viên chức P. CTSV

15:00 Họp triển khai KH Tổng kết và đánh giá xếp loại CBCCVC năm học 2019-2020 (Các đơn vị báo cáo về kết quả tổng hợp giờ và tình hình công tác năm học 2019-2020 của CBCCVC) Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường;Ban Giám hiệu;Bí thư các Chi bộ; Quản lý các đơn vị; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN
  Triển khai Kế hoạch đánh giá, xếp loại và tổng kết năm học ở các đơn vị; làm báo cáo tự đánh giá, xếp loại và kê khai bổ sung lí lịch   Các đơn vị và toàn thể CBCCVC, người lao động
Thứ Tư
09/9/2020
09:00 Họp tiếp nhận công tác quản lý Phòng Tổ chức - Hành chính và triển khai công tác chuẩn bị năm học mới của đơn vị Phòng Truyền thống Cán bộ viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính
       
       
       
Thứ Năm
10/9/2020
       
       
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng họp 1 Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
       

Thứ Sáu
11/9/2020

08:00 Họp Khoa Điền kinh Văn phòng Khoa Điền kinh Cán bộ viên chức Khoa Điền kinh
08:30 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Văn phòng Khoa Bóng Đảng viên Chi bộ Bóng - Đào tạo
09:30 Họp Khoa Bóng Văn phòng Khoa Bóng CBVC Khoa Bóng
10:00 Báo cáo công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp khoá ĐH, CĐ chính quy Ban Giám hiệu Đ/c Quang Vinh

Thứ Bảy

12/9/2020
  Kết thúc làm báo cáo tự đánh giá, xếp loại và kê khai bổ sung lý lịch   CBCCVC và người lao động
11:00 Lễ công nhận Đảng viên chính thức Hội trường A Đảng viên Chi bộ Sinh viên

Chủ Nhật

13/9/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết