Các thông tin hữu ích phục vụ công tác đào tạo từ xa

1. VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN - ĐĂNG NHẬP - TÌM KHÓA HỌC TRÊN HỆ THỐNG DOSPORTS.ONLINE

XEM TẠI ĐÂY >>> https://www.youtube.com/watch?v=22gMZCDfc88

.

2. VIDEO HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN KHAI BÁO VÀ MẬT KHẨU TRÊN HỆ THỐNG DOSPORTS.ONLINE

XEM TẠI ĐÂY >>> https://www.youtube.com/watch?v=v_S1bey5Qr4

.

3. VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO VÀ SỬ DỤNG PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG GOOGLE MEET

XEM TẠI ĐÂY >>> https://www.youtube.com/watch?v=Vn0dFkZnaDQ

.

4. TRUY CẬP VÀO https://dosports.online/

Tin Tức
Liên Kết