Tuyển sinh Đại học VLVH

 • Thông tin chung

  * Kết quả trúng tuyển - Thủ tục nhập học - Xem chi tiết


  * Thông báo dời ngày nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 - Xem chi tiết

   

     - Tiếp tục nhận hồ sơ đến 17:00 ngày 26/10/2022

     - Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 29/10/2022 (ngày thi dự phòng 30/10/2022)

  * Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022Xem chi tiết

     - Mẫu Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển đại học VLVH - Tải xuống

     - Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển đại học VLVH - Tải xuống


  CÁC NỘI DUNG THI NĂNG KHIẾU TDTT:

  * Chạy 30m tốc độ cao - Xem clip

  * Bóp lực kế - Xem clip

  * Bật cao tại chỗ - Xem clip

  * Dẻo gập thân - Xem clip

  * Chiều cao - Thể hình - Xem clip

   

Tin Tức
Liên Kết