Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

 • Hệ chính quy

  * Kế hoạch, nội dung, quy trình, điều kiện và thủ tục nhập học 2019 - Xem chi tiết


  * Kết quả trúng tuyển tuyển sinh chính quy năm 2019:

  1. Trúng tuyển Đại học diện xét tuyển thẳng - Xem chi tiết

  2. Trúng tuyển Đại học diện ưu tiên xét tuyển - Xem chi tiết

  3. Trúng tuyển Đại học theo phương thức 1 (sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019) - Xem chi tiết

  4. Trúng tuyển Đại học theo phương thức 2 (sử dụng kết quả học bạ lớp 12) - Xem chi tiết

  5. Trúng tuyển Cao đẳng theo phương thức 1 (sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019) - Xem chi tiết

  6. Trúng tuyển Cao đẳng theo phương thức 2 - Nguyện vọng 1 (sử dụng kết quả học bạ lớp 12, học lực Trung bình) - Xem chi tiết

  7. Trúng tuyển Cao đẳng theo phương thức 2 - Nguyện vọng 2 (sử dụng kết quả học bạ lớp 12) - Xem chi tiết


  * Thông báo điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 - Xem chi tiết


  * Thông báo xác nhận nhập học diện tuyển thẳng - Xem chi tiết


  * Kết quả thi môn Năng khiếu TDTT - Kỳ thi tuyển sinh chính quy năm 2019 - Xem chi tiết


  * Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 - Xem chi tiết

  * Mẫu - Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh đại học chính quy - Tải xuống

  * Quy định số 28 - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, điểm ưu tiên - Tải xuống

 • Hệ Vừa làm vừa học

  * Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông VLVH năm 2019 (Khóa 14) - Xem chi tiết  (Mẫu đơn Đăng ký dự thi đại học liên thông - Tải xuống )

   

  * Thông báo Tuyển sinh Đại học VLVH khóa 4 (Đợt 2) năm 2018 - Xem chi tiết  (Mẫu Phiếu đăng ký dự thi  - Tải xuống )

   

 • Video clip hướng dẫn các nội dung thi Năng khiếu thể dục thể thao

Tin Tức
Liên Kết