Tuyển sinh Đại học VLVH

 • Thông tin chung

  * Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023 - (Chờ cập nhật)

     - Đăng ký xét tuyển đại học VLVH - LINK ĐĂNG KÝ (Chờ cập nhật)

     - Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển đại học VLVH - (Chờ cập nhật)


  CÁC NỘI DUNG THI NĂNG KHIẾU TDTT:

  * Chạy 30m tốc độ cao - Xem clip

  * Bóp lực kế - Xem clip

  * Bật cao tại chỗ - Xem clip

  * Dẻo gập thân - Xem clip

  * Chiều cao - Thể hình - Xem clip

   

Tin Tức
Liên Kết