Sổ điểm Cao học khóa 6 - 2017

 

  • Sổ điểm Cao học khóa 6 năm 2017 : Xem chi tiết
  • Thời hạn nhận đơn phúc khảo :10 ngày  từ ngày 28/7/2017 đến ngày 07/8/2017
  • Mẫu đơn phúc khảo : Xem chi tiết

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den