Tuần 9 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
29/10/2018
       
       
14:00

Hoàn chỉnh P. Đào tạo SĐH&KHCN khu Hiệu bộ

Tầng 2 khu Hiệu bộ P. TCHC
       
Thứ Ba   30/10/2018 8:45 Họp Đảng Ủy Phòng Truyền thống Đảng Ủy
10:00 Chuyển Phòng làm việc Phòng Đào tạo SĐH&KHCN và  P.TCHC về Khu Hiệu Bộ Tầng 1 và tầng 2 khu Hiệu bộ P. Đào tạo SĐH&KHCN – P.TCHC
14:00 Họp Phòng tài vụ, P.TCHC về công tác tài chính Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, đ/c Huy, Phòng Tài vụ
15:45 Họp đối thoại với sinh viên Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Quang Sơn, Thắng, An, Lý Hùng
ThứTư
31/10/2018
8:00 Họp hội đồng khoa học đào tạo góp ý Qui định Khoa học công nghệ Trường Phòng Truyền thống Hội đồng khoa học Đào tạo
9:30 Tổng kết TTSP tại trường THPT Tạ
Quang Bửu
THPT Tạ Quang
Bửu
Ban chỉ đạo - GVHD
10:30 Họp với các Kiốt Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Huy, Thịnh, An
14:00 Hoàn chỉnh dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018 – 2019, gởi file Đảng Ủy, BGH, Công đoàn Trưởng các đơn vị P. Tài vụ Đ/c Xuân, Hạnh 
17:00 Tổng kết TTSP tại trường THPT Bình Tân THPT Bình Tân Ban chỉ đạo - GVHD 
ThứNăm
01/11/2018
8:00 Sửa phòng nghỉ trưa cho Giáo viên, CBCC  Khu thao đường  P.TCHC
       
13:00 Đi công tác Hà Nội Bộ GD&ĐT Đ/c Lộc, Huy, Vinh
14:30 Tổng kết TTSP tại trường THPT Lương Văn Can THPT Lương Văn Can Ban chỉ đạo - GVHD 
ThứSáu
02/11/2018
8:00 Họp Khoa Khoa học cơ bản Văn phòng Khoa KHCB GV Khoa KHCB
9:30 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
       
ThứBảy
 03/11/2018
       
       

Chủnhật

04/11/2018
8:00 Tổng kết TTSP tại trường THPT Hùng Vương THPT Hùng Vương Ban chỉ đạo - GVHD 
       
Tin Tức
Liên Kết