Tuần 8 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày28/10/2018) (Cập nhật 24/10/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
22/10/2018
7:00 Hội nghị Khoa học quốc tế về thể thao thành tích cao năm 2018 Trường ĐH TDTT TP.HCM Đ/c Lộc, Theo giấy mời, Tài xế 
       
       
       
Thứ Ba   23/10/2018   Hội đồng đề tài cấp Bộ Trường ĐH TDTT TP.HCM Đ/c Lộc, Theo giấy mời, Tài xế
       
       
       
ThứTư
24/10/2018
8:00 Họp hội đồng khoa học đào tạo góp ý qui định giờ công tác cho giảng viên Phòng Truyền thống Hội đồng khoa học Đào tạo
       
14:00

Sơ kết tình hình an ninh KTX,

Triển khai công tác an ninh trong trường
Phòng Truyền thống Đảng Ủy, BGH, Công đoàn (Thịnh), Đoàn Thanh niên (An), Đ/c Q. Sơn, Đ/c Thắng
       
ThứNăm
25/10/2018
       
       
15:00

Họp Chi bộ Hành chính

Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
ThứSáu
26/10/2018
       
       
15:00 Họp giao ban TTSP  Phòng Truyền thống BCĐ THPT
       
ThứBảy
 27/10/2018
       
       

Chủnhật

28/10/2018
10:00 Tổng kết TTSP cụm Bình Tân Bình Tân Ban chỉ đạo
       
Tin Tức
Liên Kết