Tuần 7 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
15/10/2018
 

Thông báo: Những CBVC chưa khám sức khỏe tại trường sẽ khám tại BV Nguyễn Tri Phương vào các ngày 16, 17, 18/10/2018.

Nhận hồ sơ tại Trạm Y tế trường

   
9:00 Họp giao ban  P. Truyền thống BGH, Trưởng các đơn vị
       
       
Thứ Ba   16/10/2018        
       
       
       
Thứ Tư
17/10/2018
       
       
15:00 Họp xét điều kiện bảo vệ luận văn các khóa cao học bảo vệ lại P.  Truyền thống Theo quyết định
       
Thứ Năm
18/10/2018
       
       
       
       
Thứ Sáu
19/10/2018
8:00 Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp tại Cần Thơ

Trường TC TDTT Cần Thơ

Hội đồng
       
15:00 Họp giao ban TTSP Phòng truyền thống BCĐ THPT
       
Thứ Bảy
 20/10/2018
       
       

Chủ Nhật

21/10/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết