Tuần 6 (Từ ngày 8/10/2018 đến ngày14/10/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
8/10/2018
8:00 Họp Ban tổ chức HN CBVC Phòng Truyền thống Ban tổ chức HN CBVC
       
       
       
Thứ Ba   9/10/2018 8:00 Hội nghị CBVC Phòng Truyền thống Toàn trường
       
       
       
ThứTư
10/10/2018
       
       
15:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
ThứNăm
11/10/2018
       
9:00 Họp Đảng ủy mở rộng Phòng Truyền thống Đảng ủy, Bí thư chi bộ
       
       
ThứSáu
12/10/2018
       
       
15:00 Họp giao ban TTSP Phòng Truyền thống Ban chỉ đạo THPT
       
ThứBảy
 13/10/2018
 

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp tại Cần Thơ

TC TDTT Cần Thơ

Theo quyết định

  Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trường ĐHTDTT TP. Hồ Chí Minh ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh Theo thư mời

Chủnhật

14/10/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết