Tuần 53 - Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021 - Cập nhật ngày 30/08/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
30/08/2021
  Báo cáo rà soát, chuẩn bị công tác giảng dạy trực tuyến cho năm học mới, đến ngày 01/9/2021 trình báo cáo Hiệu trưởng Phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin
  Xây dựng dự thảo quy chế đào tạo ĐH theo niên chế, đến 10/9/2021 trình dự thảo   Đ/c Hữu Phúc
09h30 Xét học bổng học kỳ I năm học 2020 - 2021 Link Trực tuyến Thành viên Hội đồng
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Link Trực tuyến Thành viên Ban Chấp hành Công đoàn
Trước 16h00

- Trình biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 25, 26/8/2021 và dự thảo thông báo thay đổi về công tác tuyển sinh

 - Triển khai các clip hướng dẫn kiểm tra Năng khiếu lên web Trường

- Hiệu trưởng

 

 -  Web Trường

- Trưởng Ban thư kí Hội đồng tuyển sinh

 

- Ban Công nghệ thông tin Hội đồng tuyển sinh

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 3341/BGDĐT-TCCB về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 17h00

Hạn cuối các đơn vị gửi hồ sơ đánh giá xếp loại; hồ sơ đề nghị bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 về phòng Tổ chức – Hành chính

Theo yêu cầu Kế hoạch số 37:

 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về: đ/c Bửu Châu (chaubtln@upes.edu.vn)

 - Hồ sơ đề nghị thi đua, khen thưởng gửi về: đ/c Thanh Trung (trungtnn@upes.edu.vn)

Trưởng/Phó Trưởng đơn vị

Thứ Ba

31/08/2021
09h00 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng đối với Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Link Trực tuyến Hội đồng trường, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên
10h00 Họp công tác công nghệ thông tin phục vụ tuyển sinh trực tuyến, đào tạo trực tuyến và các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số của Trường Link Trực tuyến Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, quản lý phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin (đ/c: Thế Lưỡng, Bửu Châu)
15h00 Họp Hội đồng sáng kiến cơ sở Link Trực tuyến Hội đồng sáng kiến

Trước 15h30

Báo cáo tình hình viên chức, người lao động và sinh viên liên quan đến dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu thông báo 3704/BGDĐT-GDTC Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Hoàng Tùng) Trưởng đơn vị
Thứ Tư
01/09/2021
  Bắt đầu công tác tổng kết việc thực hiện đánh giá, xếp loại và đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021, đến trước ngày 07/9/2021 trình Hiệu trưởng   Phòng Tổ chức – Hành chính
  Tổng hợp hồ sơ làm việc của Hội đồng sáng kiến, đến 06/9/2021 trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận   Thư ký Hội đồng sáng kiến
09h00 Họp triển khai công tác giảng dạy năm học 2021 - 2022 Link Trực tuyến Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Quản lý đơn vị, Trưởng Bộ môn
Trước 15h30 Báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức và sinh viên liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 theo yêu cầu Công văn 3704 Theo yêu cầu Công văn Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Hoàng Tùng)
Trước 16h00 Trình các báo cáo rà soát, chuẩn bị công tác giảng dạy trực tuyến năm học 2021 - 2022 Hiệu trưởng Phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin
Trước 17h00 Hạn cuối gửi đề xuất trang bị thiết bị khoa học cấp khoa về phòng Tổ chức – Hành chính CV. Thanh Trung (mail: trungtnn@upes.edu.vn) Trưởng/Phó Trưởng khoa
Thứ Năm
02/09/2021
  Chào mừng Lễ Quốc khánh    
       
       
       
Thứ Sáu
03/09/2021
       
       
       
       

Thứ Bảy

04/09/2021
08h00 Hội thảo tập huấn chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống Covid-19 tại cộng đồng (Hội Quân dân Y Việt Nam, Hội GD, CSSK Cộng đồng Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp tổ chức) Link Trực tuyến Khuyến khích viên chức, người lao động
       

Chủ Nhật

05/09/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết