Tuần 52 - Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021 - Cập nhật ngày 26/08/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
23/08/2021
  Bắt đầu Tuần họp đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng cấp đơn vị năm học 2020 – 2021, kết thúc vào ngày 27/8/2021 Trực tuyến Toàn thể các đơn vị
Trước 11h00 Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00

- Test hệ thống trực tuyến Hội nghị giáo dục đại học năm 2021

- Gửi nộp nội dung thảo luận, đề xuất khó khăn, vướng mắc và các giải pháp chuẩn bị trao đổi tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2021 về phòng Tổ chức – Hành chính

- Theo CV 3549

 

- Đ/c Anh Thư (thuav@upes.edu.vn)

- Đ/c: Hoàng Tùng, Tuấn An, Văn Sanh

 

- Kế toán trưởng, các đ/c trưởng phòng: Tổ chức – Hành chính, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ.

Trước 16h00 Báo cáo Công văn 1040/QLCL-KĐCLGD về việc báo cáo phục vụ xây dựng đề án phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 Theo yêu cầu công văn Đ/c Tố Quyên
Trước 17h00 Trình tổng hợp ý kiến thảo luận, đề xuất khó khăn, vướng mắc và các giải pháp chuẩn bị trao đổi tại HN giáo dục đại học năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 17h00

Hoàn tất nộp báo cáo kiểm kê tại đơn vị về Thư kí Hội đồng Kiểm kê Thư kí HĐ kiểm kê (đ/c Thanh Trung, mail: trungtnn@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị hoặc đại diện tổ kiểm kê của đơn vị khối hành chính; Trưởng khoa hoặc đại diện phòng Tổ chức – Hành chính kiểm kê tại đơn vị khoa

Thứ Ba

24/08/2021
08h00 Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021 

Link Trực tuyến

(Theo Công văn số 3549/BGDĐT-GDĐH)
Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, đ/c Đăng Bình, đ/c Anh Thư, quản lý phòng Đào tạo, quản lý phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
  Bắt đầu tổng hợp báo cáo kiểm kê của tất cả đơn vị trong Trường, đến hết ngày 10/9/2021    Thường trực và Thư kí HĐ kiểm kê
14h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị Khoa Thể dục Link Trực tuyến Viên chức khoa Thể dục 
Trước 17h00 Nộp hồ sơ xét sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài NCKH Phòng ĐT SĐH & KHCN (mail) Viên chức tham gia

Trước 17h00

Nộp đề xuất trang bị thiết bị khoa học công nghệ cấp Bộ môn Trưởng/Phó trưởng đơn vị (mail) Trưởng bộ môn
Thứ Tư
25/08/2021
09h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị BQL KTX & TV Trực tuyến Viên chức BQL Ký túc xá – Thư viện
09h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị phòng ĐT SĐH & KHCN Trực tuyến Viên chức phòng ĐT SĐH&KHCN
09h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh, đ/c: Thế Lưỡng, Tố Quyên, Hoàng Tùng
  Tổng hợp hồ sơ sáng kiến và thực hiện báo cáo tổng hợp theo Kế hoạch số 36, đến hết ngày 27/8/2021 Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Thứ Năm
26/08/2021
09h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị khoa LLCT & NVSP Trực tuyến Viên chức khoa LLCT&NVSP
09h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị phòng Đào tạo Trực tuyến Viên chức phòng Đào tạo
11h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh, đ/c: Thế Lưỡng, Tố Quyên, Hoàng Tùng
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 3092/BGDĐT-KHTC về tình hình thanh toán, thu hồi công nợ, tất toán tài khoản Theo yêu cầu công văn Đ/c Đăng Bình
Trước 15h00 Báo cáo Công văn 3524/BGDDT-GDĐH về việc sử dụng bộ giáo trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên và không chuyên

Theo yêu cầu

công văn
Đ/c Minh Quyền
14h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị phòng Công tác sinh viên Trực tuyến Viên chức phòng Công tác sinh viên
Từ 14h00 đến 17h00 - Test hệ thống trực tuyến Hội nghị giáo dục đại học năm 2021 Theo Giấy mời 801/GM-BGDĐT Đ/c Hoàng Tùng, Tuấn An, Văn Sanh
16h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính Link Trực tuyến Viên chức và người lao động phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Sáu
27/08/2021
       
08h30 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị khoa Điền Kinh Trực tuyến Viên chức khoa Điền kinh
08h30 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị khoa Khoa học cơ bản Trực tuyến Viên chức khoa Khoa học cơ bản
09h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị khoa Bóng Trực tuyến Viên chức Khoa Bóng
14h00 Họp Đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 – đơn vị phòng Tài vụ và Ban Thanh tra & Kiểm định chất lượng Trực tuyến Viên chức phòng Tài vụ, viên chức Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng
Trước 15h00 Báo cáo Công văn 3303/BGDĐT – ĐANN về tình hình thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2018 - 2020

Theo yêu cầu

công văn
Đ/c Quốc Việt
Trước 15h00 Báo cáo Công văn số 3468/BGDĐT-GDĐH về việc sơ kết 3 năm thực hiện đề án chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 Theo yêu cầu công văn Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng
  Bắt đầu tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại; hồ sơ đề nghị thi đua, khen thưởng cấp đơn vị năm học 2020 - 2021 gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính theo yêu cầu Kế hoạch 37, đến hết ngày 30/8/2021

Theo yêu cầu Kế hoạch số 37:

 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về: đ/c Bửu Châu (chaubtln@upes.edu.vn)

 - Hồ sơ đề nghị thi đua, khen thưởng gửi về: đ/c Thanh Trung (trungtnn@upes.edu.vn)

Trưởng/Phó trưởng đơn vị

Thứ Bảy

28/08/2021
08h00 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021; Triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Link Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng
       

Chủ Nhật

29/08/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết