Tuần 51 (Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai

17/8/2020
07:30 Dồn túi, đánh phách bài thi môn Năng khiếu TDTT Phòng Truyền thống Ban thư ký, Thanh tra
09:00 Họp tập thể lãnh đạo Phòng họp 1 Đảng ủy, Ban Giám hiệu
13:00 Họp Hội đồng và triển khai chấm thi môn Năng khiếu TDTT Phòng Máy tính Ban chấm thi theo Quyết định
  Bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học Phòng Đào tạo SĐH & KHCN  

Thứ Ba

18/8/2020
       
09:00 Họp Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng Phòng Truyền thống Hội đồng, Ban thư ký, Thanh tra
       
       

Thứ Tư

19/8/2020
  Nhập điểm thi môn Năng khiếu TDTT vào máy tính Phòng Đào tạo Ban thư ký
  Cập nhật danh sách trúng tuyển thẳng và cơ sở dữ liệu cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo   Ban thư ký
       
       

Thứ Năm

20/8/2020
  Nhập điểm thi môn Năng khiếu TDTT vào máy tính Phòng Đào tạo Ban thư ký
  Báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh Chủ tịch Hội đồng Ban thư ký
       
       

Thứ Sáu

21/8/2020
       
       
       
       

Thứ Bảy

22/8/2020
       
       

Chủ Nhật

23/8/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết