Tuần 51 - Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021 - Cập nhật ngày 18/08/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
16/08/2021
  Hạn cuối cung cấp minh chứng kiểm định đợt 2 lần 3 (10% còn lại) Ban Thư kí (đ/c Tố Quyên, email của Ban thanh tra và KĐCL) Các đơn vị khối hành chính
  Viết sáng kiến cấp cơ sở, thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, của đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2020 – 2021 và nộp về phòng ĐT SĐH & KHCN, đến hết ngày 24/8/2021 theo Thông báo 234  

Khuyến khích

viên chức toàn Trường
10h00 Báo cáo tình hình triển khai giáo trình cho năm học mới Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN, phòng Tài vụ
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 3275/BGDĐT-GDĐH về việc chuẩn bị hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2021

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp và gửi báo cáo
  Bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị về hồ sơ đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 theo Kế hoạch 37 và Thông báo số 236   Trưởng đơn vị, viên chức, người lao động

 

Chuẩn bị tổng hợp các loại giờ công tác để triển khai đến các đơn vị, viên chức và người lao động rà soát, góp ý, điều chỉnh   Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN

Thứ Ba

17/08/2021
09h00 Hội thảo khoa học “Công tác quản lý hành chính – Kinh nghiệm và đổi mới” – Phòng Tổ chức - Hành chính Link Trực tuyến Viên chức, người lao động phòng Tổ chức – Hành chính và khách mời
10h00 Báo cáo tình hình phối hợp với Trường ĐHSP TDTT HN tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế kỉ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP TDTT HN Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN
15h00 Họp chuẩn bị Kế hoạch giảng dạy năm học 2021 - 2022 và công tác Công nghệ thông tin liên quan Link Trực tuyến Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, quản lý các đơn vị: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính, ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng, đ/c Minh Huân

Trước 16h00

- Thông báo dự thảo tổng hợp các loại giờ công tác đến các đơn vị, viên chức, người lao động

 

 

- Bắt đầu thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và góp ý các loại giờ công tác, gửi về các phòng theo chức năng, nhiệm vụ, đến hết ngày 19/8/2021.

- Mail, Zalo đơn vị

 

 

 - Mai, Zalo trưởng phòng TCHC, trưởng phòng ĐT, trưởng phòng ĐT SĐH & KHCN

 - Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN

 

 

 - Các đơn vị, viên chức và người lao động; Trưởng đơn vị tổng hợp và gửi góp ý điều chỉnh, bổ sung

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 3383/BGDĐT-KHTC về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2016

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Tài vụ
Thứ Tư
18/08/2021
       
       
17h00 Bổ sung và hoàn thiện minh chứng đợt 2 lần 3 – Công tác tự đánh giá theo phản hồi và yêu cầu của Ban Thư kí

Ban Thư kí

(đ/c Tố Quyên, email của Ban thanh tra và KĐCL)
Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài vụ, phòng Đào tạo SĐH & KHCN, phòng Công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
       
Thứ Năm
19/08/2021
08h00 Nghiệm thu giáo trình Điền kinh 1

Link Trực tuyến

Hội đồng nghiệm thu,

 Ban biên soạn
09h30 Nghiệm thu giáo trình Điền kinh 2

Link Trực tuyến

Hội đồng nghiệm thu,

Ban biên soạn
10h00 Họp trực tuyến với ĐHSP TDTT HN về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Trực tuyến Đ/c Quang Đại
15h30 Đ/c Tố Quyên báo cáo công tác Kiểm định    
Trước 16h00 Hạn cuối gửi tổng hợp góp ý điều chỉnh, bổ sung các loại giờ công tác về các phòng theo chức năng, nhiệm vụ

Email:

thuav@upes.edu.vn, vinhqn@upes.edu.vn, daiqt@upes.edu.vn
Trưởng đơn vị
Thứ Sáu
20/08/2021
08h00 Nghiệm thu Giáo trình Thể dục Aerobic

Link Trực tuyến

Hội đồng nghiệm thu,

Ban biên soạn
09h30 Nghiệm thu Giáo trình Sinh lý TDTT

Link Trực tuyến

Hội đồng nghiệm thu,

Ban biên soạn
Trước 10h00 Gửi Bảng tổng hợp giờ công tác (đã qua góp ý điều chỉnh, bổ sung của các đơn vị) theo chức năng, nhiệm vụ về phòng Tổ chức – Hành chính

mail:

tochuchanhchinh@upes.edu.vn

Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN
Trước 11h00 Gửi Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ của đơn vị khoa sau kiểm kê thực tế về Trưởng/phó trưởng khoa để rà soát, đối chiếu và xác nhận kết quả kiểm kê thực tế tại khoa Email của Trưởng/phó trưởng khoa Thư ký hội đồng kiểm kê
Trước 16h00 Đăng kí lịch công tác tuần 52 Phòng Tổ chức – Hành chính (CV. H.Đ.H.Hà hahdh@upes.edu.vn) Các đơn vị
Trước 17h00

- Gửi Bảng tổng hợp các loại giờ công tác (bản chuẩn) về các đơn vị để viên chức thực hiện kê khai tổng kết giờ của cá nhân và các hồ sơ đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng liên quan;

 - Bắt đầu đăng kí lịch họp trực tuyến đánh giá, xếp loại và bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng cấp đơn vị, lịch họp từ ngày 23 đến 27/8/2021

- Email Trưởng/phó trưởng đơn vị

 

 - Phòng Tổ chức – Hành chính (CV. H.Đ.H.Hà hahdh@upes.edu.vn)

- Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 - Trưởng đơn vị

Thứ Bảy

21/08/2021
       
       

Chủ Nhật

22/08/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết