Tuần 50 - Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021 - Cập nhật ngày 12/08/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
09/08/2021
  Triển khai hoàn tất cập nhật dữ liệu văn bằng lên hệ thống quốc gia theo yêu cầu công văn số 2540/BGDĐT-QLCL và thông báo số 218/TB-ĐHSPTDTT Theo yêu cầu công văn và thông báo

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Thế Lưỡng)
Trước 11h00 Báo cáo công tác chuẩn bị xét học bổng học kì I năm học 2020 – 2021 Hiệu trưởng Phòng Công tác sinh viên
Trước 15h00 Trình dự thảo Kế hoạch xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài NCKH, các biểu mẫu, thông báo hướng dẫn liên quan Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00 Báo cáo tổng hợp tình hình các đơn vị khối hành chính thực hiện báo cáo sau kiểm kê thực tế; đơn vị khoa thực hiện rà soát, góp ý và báo cáo Danh mục kiểm kê sau góp ý Chủ tịch Hội đồng kiểm kê Thường trực Hội đồng kiểm kê, Thư kí Hội đồng kiểm kê

Trước 17h00

Triển khai thông báo đăng kí trang bị thiết bị khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, công tác khoa học công nghệ và các hoạt động chuyên môn khác năm học 2021 – 2022 và những năm tiếp theo Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính 

Thứ Ba

10/08/2021
09h30

Họp báo cáo tình hình và triển khai các nội dung công tác:

 - Tuyển sinh đại học, đặt hàng tuyển sinh, tốt nghiệp, kế hoạch giảng dạy;

 - Xét học bổng;

 - Tổng kết năm học; đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng, sáng kiến, cơ sở vật chất;

 - Tuyển sinh sau đại học, đề tài các cấp, giáo trình phục vụ năm học mới;

(Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ)

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến
Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Quản lý các phòng: Tổ chức – Hành chính, Tài vụ, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học và KHCN, Công tác sinh viên, Ban Thanh tra và KĐCL, Ban Quản lý KTX và Thư viện 
       
13h30

- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị khoa học công nghệ lần 2.

 - Lập báo cáo 
Văn phòng phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Tuấn An),

Phòng Đào tạo Sau đại học và KHCN (đ/c Công Trường)
Trước 16h00 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá - phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2020 - 2021 Hiệu trưởng   Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 17h00

Nộp các kết quả thực hiện báo cáo tổng kết cuối năm (Nội dung phụ lục 1, phụ lục 2 theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công) theo Công văn 232/ĐHSPTDTT về việc triển khai thực hiện báo cáo chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến GDĐH năm 2021 về phòng Tổ chức - Hành chính

Email:

tochuchanhchinh@upes.edu.vn

Trưởng đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Công tác sinh viên, Ban Thanh tra và KĐCL
Thứ Tư
11/08/2021
Trước 10h00 Tờ trình thành lập bổ sung Ban Công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trưởng Ban thư kí Hội đồng
Trước 11h00 Báo cáo tình hình điều kiện và hồ sơ tốt nghiệp đại học năm 2021 Hiệu trưởng

Đ/c Tố Quyên,

Phòng Đào tạo 
15h30 Trình phương án tuyển sinh khóa mới Hoàng Anh Gia Lai Hiệu trưởng Phòng Đào tạo
Trước 16h00 Xây dựng và triển khai danh mục môn học của bộ môn đến giảng viên thuộc bộ môn nhằm phục vụ cho việc đề xuất trang bị thiết bị khoa học công nghệ của môn học do giảng viên phụ trách. Mail, Zalo Trưởng bộ môn
Trước 17h00 Báo cáo công văn số 3106/BGDĐT-KHTC Hiệu trưởng Phòng Tài vụ
Thứ Năm
12/08/2021
Trước 11h00 Triển khai đến các đơn vị góp ý Dự thảo Quy chế đào tạo tiến sĩ và các văn bản quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan Mail, Zalo Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
  Tiếp tục xây dựng dự thảo Chương trình đào tạo tiến sĩ phù hợp quy định của Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, đến ngày 26/8/2021 trình dự thảo   Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
15h30 Hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy (văn bản, clip) đăng tải trên Web Trường   Ban Công nghệ thông tin – Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Trước 17h00 Báo cáo thống kê thực trạng đội ngũ viên chức Trường từ năm 2015 đến năm 2021 (File Excel) Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng Tổ chức - Hành chính

(đ/c Hoàng Tùng)

Thứ Sáu
13/08/2021
08h30 Thực hiện kiểm kê thực tế tại đơn vị khoa: Thể dục, Điền kinh, Bóng Tại trường

Đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Nguyễn Kim Hương),

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Nguyễn Văn Sanh)
09h30 Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Link Trực tuyến Hội đồng
Trước 11h00 Đơn vị khối hành chính nộp báo cáo sau kiểm kê thực tế + Biên bản kiểm kê + Đơn đề nghị điều chỉnh bổ sung (nếu có) về Thư ký Hội đồng kiểm kê

Thư ký Hội đồng kiểm kê

CV. Nguyễn Ngọc Thanh Trung

mail: trungtnn@upes.edu.vn 

Trưởng đơn vị khối hành chính hoặc đại diện tổ kiểm kê của đơn vị
Trước 11h00 Trình kịch bản tổ chức tuyển sinh đại học chính quy hình thức trực tuyến (công tác chuẩn bị, công tác tập huấn, quy trình tổ chức thi, quy trình chấm thi…) Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Ban Công nghệ thông tin – Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021,

Phòng Đào tạo
14h00 Thực hiện kiểm kê thực tế tại đơn vị khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Tại trường

Đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Nguyễn Kim Hương),

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Mai Nguyễn Quân)

Thứ Bảy

14/08/2021
       
       

Chủ Nhật

15/08/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết