Tuần 50 (13/8/2018 - 19/8/2018) (cập nhật 16/8/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
13/8/2018
       
       
14:00 Họp ban biên tập sách giáo khoa mới P.truyền thống Đ/c Lộc, Quan, các biên tập viên các môn tự chọn
       
Thứ Ba
14/8/2018
8:30 Họp tổng chủ biên, chủ biên, biên tập viên sách giáo khoa mới cấp Tiểu học, Trung học cơ sở NXB. Giáo dục TP.HCM Theo giấy mời (Đ/c Lộc, Quan, Hằng và các biên tập viên các môn tự chọn
8:30 Bàn giao hồ sơ phòng TCHC P.TCHC Đ/c Huy, Sen
       
       
Thứ Tư
15/8/2018
8:30 Kiểm tra tiến độ xây dựng công trường (trường mới) Xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè BGH, Huy, Vinh, Huân, Thịnh, An - Ngọc, đại diện Hoàng Nguyên, Giám sát
       
14:00

Họp báo cáo tài chính kinh phí tài trợ lễ kỷ niệm 40 năm và học bổng của sinh

(Xuân , Hạnh báo cáo và chuẩn bị các chứng từ liên quan).
Phòng Truyền thống BGH, Huy, Thịnh, An, Huân, Sơn, Vinh, Xuân, Hạnh
       
Thứ Năm
16/8/2018

9:00

Họp Hội đồng tuyển sinh cao học 7 năm 2018 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
       
       
Thứ Sáu
17/8/2018

 

7:00

 

Họp hội đồng thi tuyển sinh khóa cao học 7 năm 2018 Phòng Truyền thống

Theo Quyết định

7:00

Sinh hoạt quy chế thi

GĐ7

Đ/c Đề

7:30

Thi môn LLPP GDTC

Giảng đường 6,7

Thí sinh

8:00 Học Nghị quyết Đại học Kinh tế Tất cả Đảng viên
13:30 Họp hội đồng thi tuyển sinh khóa cao học 7 năm 2018 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
14:00 Thi môn Tiếng Anh

Giảng đường 6,7

Thí sinh

Thứ Bảy
18/8/2018

7:00

Họp hội đồng thi tuyển sinh khóa cao học 7 năm 2018 Phòng Truyền thống

Theo Quyết định

7:30

Thi môn Sinh lý học TDTT

Giảng đường 6,7 Thí sinh

Chủ nhật

19/8/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết