Tuần 5 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
01/10/2018
8:00 Họp Đảng Ủy Phòng Truyền thống Đảng Ủy
9:00 Họp triển khai công tác an ninh cho toàn trường Phòng Truyền thống Đảng Ủy, BGH,Trưởng các đơn vị, Công đoàn (Thịnh), Đoàn thanh niên (An)
9:45

Họp tổng kết và thanh toán dư giờ năm học 2017-2018

Thống nhất chủ trương thanh toán kinh phí nhuận bút giáo trình, đề cương môn học và biên soạn ngân hàng câu hỏi

Rà soát công tác tổ chức chương trình Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
Phòng Truyền thống BGH,Trưởng các đơn vị, Công đoàn (Thịnh)
       
Thứ Ba   02/10/2018        
9:30 Họp BCH công đoàn Phòng Truyền thống BCH Công đoàn
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Tư
 03/10/2018
       
       
14:00 Họp BTC Hội nghị cán bộ Công chức Phòng Truyền thống BTC Hội nghị
       
Thứ Năm
  4/10/2018
       
       
14:30 Tổng duyệt chương trình Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 Thao đường Đảng Ủy, BGH,Trưởng các đơn vị, Công đoàn (Thịnh), Đoàn thanh niên (An)
       
ThứSáu
 05/10/2018
8:00 Khai giảng năm học 2018-2019 Thao đường Toàn trường
       
       
       
ThứBảy
06/10/2018
       
       

Chủ nhật

07/10/2018
7:00

Tổ chức khám sức khỏe cán bộ công chức

Tổ chức khám mắt cán bộ công chức 

(Lưu ý: Không ăn sáng, uống thức uống có cồn, có gas, cafe trước khi khám)

Thao đường Toàn trường
       
Tin Tức
Liên Kết