Tuần 49 - Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021 (cập nhật 02/8/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
02/08/2021
08h30 Kiểm kê thực tế tại đơn vị ban Quản lý Ký túc xá - Thư viện Tại trường Tổ kiểm kê ban Quản lý Ký túc xá - Thư viện (đ/c Mai Hà) và đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Kim Hương)
09h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng Kiểm định chất lượng đợt 2 – lần 1 nội dung công tác đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ Linh Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Đ/c Tố Quyên, Quản lý phòng Đào tạo SĐH&KHCN
10h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng Kiểm định chất lượng đợt 2 – lần 1 nội dung công tác đào tạo Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Đ/c Tố Quyên, Quản lý phòng Đào tạo
Trước 11h00 Thực hiện hoàn thiện hồ sơ báo cáo công tác thủ kho từ 01/01/2021 đến nay, trình Hiệu trưởng Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Anh Thư, đ/c Tuấn An)
15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 

Link Trực tuyến,

Phòng truyền thống
Hội đồng; đ/c Thế Lưỡng, đ/c Hoàng Tùng

 

Phối hợp thực hiện xây dựng Kế hoạch tổ chức công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 – 2021, đến ngày 07/8/2021 trình dự thảo   Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ  chủ trì, phòng Tổ chức – Hành chính tham gia 

Thứ Ba

03/08/2021
08h30 Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính Khu vực: giảng đường, phòng học, sân tennis, sân bóng đá, sân điền kinh, sân tập bóng rổ ngoài trời, khu hồ bơi, khu để xe, căn tin, văn phòng Đoàn Tại trường Tổ kiểm kê phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Văn Sanh) và đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Trương Phùng)
14h00 Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Đào tạo Tại trường Tổ kiểm kê phòng Đào tạo (đ/c Bảo Thư) và đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Tuấn An)
15h00 Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Tài vụ Tại trường Tổ kiểm kê phòng Tài vụ (đ/c Trương Phùng) và đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Tuấn An)
15h30 Báo cáo tình hình đề tài khoa học công nghệ cấp bộ Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
15h30 Họp công tác giảng dạy Link Trực tuyến BGH, quản lý phòng Đào tạo, quản lý khoa Điền kinh, Trưởng bộ môn Điền kinh 2, đ/c: Tố Quyên, đ/c Anh Thư

Trước 16h30

Trình dự thảo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ mới theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT và các dự thảo quy trình, hướng dẫn liên quan Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Thứ Tư
04/08/2021
09h00 Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ Tại trường Tổ kiểm kê phòng Đào tạo SĐh&KHCN (đ/c Công Trường) và đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Kim Hương)
Trước 11h00 Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành của Phòng, Báo cáo kết quả ban đầu về công tác rà soát chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ, chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ Hiệu trưởng Quản lý Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
15h00 Trình dự thảo Kế hoạch đánh giá xếp loại, tổng kết năm học, thi đua khen thưởng năm học 2020 – 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
  Bàn giao dữ liệu văn bằng, chứng chỉ của 03 năm 2018, 2019, 2020 cho phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Thế Lưỡng tiếp nhận và cập nhật lên hệ thống quốc gia)

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Thế Lưỡng)
Phòng Tài vụ
Thứ Năm
05/08/2021
08h00 Hội đồng duyệt đề cương cao học 8 và các khóa trước Link Trực tuyến Hội đồng, học viên
08h30 Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính khu vực còn lại  Tại trường Tổ kiểm kê phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Tuấn An) và đại diện HĐ kiểm kê Trường (đ/c Trương Phùng)
       
Trước 17h00 Triển khai góp ý dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và các dự thảo quy trình, hướng dẫn liên quan Mail, Zalo Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Thứ Sáu
06/08/2021
09h00 Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Công tác sinh viên Tại trường Tổ kiểm kê của đơn vị (đ/c Đắc Thịnh) và đại diện Hội đồng kiểm kê Trường (đ/c Thanh Trung)
10h00 Báo cáo tình hình tuyển sinh trình độ sau đại học và dự kiến kế hoạch tuyển sinh trong tình hình dịch bệnh hiện tại Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 3181/BGDĐT-KHTC về việc rà soát, bổ sung hồ sơ phục vụ xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính năm 2020 và gửi hồ sơ duyệt QT theo yêu cầu

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tài vụ
Trước 16h00 Đăng kí lịch công tác tuần 50

Chuyên viên H.Đ.H.Hà

(hahdh@upes.edu.vn)
Trưởng đơn vị
Trước 17h00 Nộp minh chứng đợt 2 lần 2 – công tác Tự đánh giá 

Theo Thông báo

số 205/TB-ĐHSPTDTT
Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
Trước 17h00

- Gửi Báo cáo Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ tại đơn vị khoa sau triển khai rà soát, góp ý trong đơn vị khoa (file) về Thư kí HĐKK;

- Bắt đầu phân công lịch kiểm kê thực tế tại khoa (PTCHC và HĐKK) và kiểm kê thực tế đến hết ngày 12/08/2021

Theo Thông báo

số 01/TB-HĐKK

(Thư kí HĐKK:

VC.N.N.Thanh Trung,

Mail: trungtnn@upes.edu.vn)

- Trưởng khoa

 

 

- Thường trực Hội đồng kiểm kê Trường

Thứ Bảy

07/08/2021
  Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 – 2021 (gửi file) Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ
       

Chủ Nhật

08/08/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết