Tuần 48 (Từ ngày26/07/2021 đến ngày 01/08/2021) - Cập nhật ngày 27/07/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
26/07/2021
       
Trước 11h00 Báo cáo tình hình cung cấp minh chứng đợt 2 – lần 1 của các đơn vị Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
15h00 Họp công tác tuyển sinh hình thức trực tuyến

Phòng Truyền thống

Link trực tuyến
Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Quản lý: phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Công tác sinh viên, Ban Thanh tra và KĐCL, khoa Điền kinh, khoa Thể dục, khoa Bóng và khách mời: thầy Huỳnh Trọng Khải, thầy Trịnh Hữu Lộc, thầy Đỗ Mạnh Thái

 

     

Thứ Ba

27/07/2021
08h30 Họp Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá Link trực tuyến Ban thư ký
10h00 Trình dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Quy chế nâng lương của Trường theo quy định mới Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng duyệt đề cương Cao học khóa 8 và các khóa trước năm 2021 Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN,

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 17h00

- Gửi danh mục tài sản, công cụ dụng cụ tại văn phòng đơn vị về các đơn vị theo Kế hoạch số 35/KH-ĐHSPTDTT

 - Triển khai thông báo đăng kí lịch kiểm kê của đơn vị và thực hiện kiểm kê thực tế
Mail, Zalo Thường trực Hội đồng kiểm kê
Thứ Tư
28/07/2021
 

- Đơn vị khối hành chính bắt đầu đăng kí bổ sung lịch công tác về lịch kiểm kê và thực hiện kiểm kê thực tế của đơn vị

- Đơn vị khoa bắt đầu triển khai góp ý, rà soát danh mục tài sản công cụ, dụng cụ tại đơn vị; Tổng hợp và gửi báo cáo (Kèm Danh mục tài sản công cụ, dụng cụ đã góp ý rà soát); đến hết ngày 06/8/2021 gửi về Thư ký Hội đồng Kiểm kê

Theo Thông báo số 01/TB-HĐKK

Mail: trungtnn@upes.edu.vn (Thư kí HĐ Kiểm kê Thanh Trung)

- Trưởng đơn vị khối hành chính

 

- Trưởng khoa

Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 2851/BGDĐT-TĐKT về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài NCKH làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng hàng năm

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
Trước 16h00 Trình kế hoạch xét tốt nghiệp đại học và chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp đại học Hiệu trưởng Phòng Đào tạo
       
Thứ Năm
29/07/2021
08h30

Kiểm kê thực tế tại đơn vị phòng Tổ chức - Hành chính khu vực văn phòng làm việc Lãnh đạo Trường, văn phòng Tổ chức - Hành chính, Trạm Y tế, bốt Bảo vệ, Thao đường, khu vệ sinh các tầng khu Hiệu bộ và Thao đường

Tại Trường

Tổ kiểm kê đơn vị phòng Tổ chức - Hành chính và đại diện thành viên Hội đồng kiểm kê Trường
10h00

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp đại học 2021

- Báo cáo tình hình hồ sơ xét tốt nghiệp đại học năm 2021

- Văn phòng phòng Đào tạo

- Hiệu trưởng

Ban Thanh tra và KĐCL
15h30

Báo cáo:

- Kinh phí đề tài cấp Bộ

- Báo cáo sơ bộ Cv 3092
Hiệu trưởng Đ/c Đăng Bình
       
Thứ Sáu
30/07/2021
       
Trước 11h00 Thực hiện bàn giao dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp của 3 năm 2018,2019,2020 cho Phòng Tài vụ (theo mẫu) (Thông báo số 218/TB-ĐHSPTDTT) Văn phòng phòng Tài vụ, email của phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo,

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
  Thực hiện rà soát, kiểm tra dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp của 03 năm 2018, 2019, 2020; đến trước ngày 5/8/2021 bàn giao cho phòng Tổ chức – Hành chính (Thông báo số 218/TB-ĐHSPTDTT)  

Phòng Tài vụ

Trước 16h00 Báo cáo hồ sơ thủ kho đến 30/6/2021 Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Anh Thư, đ/c Tuấn An)
Trước 17h00 Nộp góp ý Dự thảo Danh mục hồ sơ của Trường năm 2021 và bổ sung thông tin Mục (3) thời hạn bảo quản, Mục (4) người lập hồ sơ Mail: sanhvn@upes.edu.vn (viên chức Nguyễn Văn Sanh)

Trưởng các đơn vị

Thứ Bảy

31/07/2021
       
       

Chủ Nhật

01/08/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết