Tuần 48 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020) (Cập nhật 28/7/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 27/7/2020   Kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 Phòng họp 1 Các đồng chí: Quang Vinh, Hữu Phúc, Tố Quyên
10:00 Họp Tổ công đoàn TCHC – YT – CTSV  Phòng Truyền thống Công đoàn viên TCĐ TCHC-YT-CTSV
14:00 Hội đồng thẩm định chuyên đề Nghiên cứu sinh Khóa 1 Phòng số 1 Theo Quyết định, Nghiên cứu sinh
       
Thứ Ba 28/7/2020 08:30 Họp cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối Đảng ủy khối Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng
       
15:00 Phòng Tài vụ báo cáo tổng kết duyệt ngân sách và dự toán 6 tháng cuối năm Phòng số 1 Phòng Tài vụ
       
Thứ Tư 29/7/2020   Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ báo cáo Công văn 2640 Theo Công văn Phòng ĐT SĐH&KHCN
09:30 Hội đồng xét tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 Phòng họp 1 Theo Quyết định
       
15:00 Xét Học bổng HK1 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên chính quy Phòng Truyền thống Theo Quyết định
Thứ Năm 30/7/2020   Phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo Công văn 2481, Công văn 2660 Theo Công văn Phòng TCHC
09:00 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm

Hội trường

(Lầu 4 nhà Hiệu bộ)
Toàn thể Đảng viên
       
15:00 Họp Nhóm 1 - Nhóm công tác chuyên trách Phòng số 1 Thành viên Nhóm 1
Thứ Sáu 31/7/2020        
09:00 Họp Đảng ủy Phòng họp 1 Đảng ủy
13:30 Họp Hội đồng trường Phòng họp 1 Thành viên Hội đồng trường
       
Thứ Bảy 01/8/2020 08:30 Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trường Đại học Vinh Theo Giấy mời
       

Chủ Nhật 02/8/2020

       
       
Tin Tức
Liên Kết