Tuần 48 (30/7/2018 - 05/8/2018) (Cập nhật 2/8/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ hai

30/7/2018
  Nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng của thí sinh (cả tuần) Phòng đào tạo, Phòng tài vụ Ban thư ký, Tài vụ
       
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       

Thứ ba

31/7/2018
  Chuẩn bị mẫu giấy báo gọi nhập học cho thí sinh Phòng đào tạo Phòng đào tạo, Tài vụ, Thư viện
       
       
       

Thứ tư

01/8/2018

 

9:30

 

Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
14:00 Họp xét học bổng HK2 2018 Phòng Truyền thống BGH, Trưởng P. CTSV, P. Đào tạo, P. TCHC, P. Tài vụ, Ban Thanh tra
       

Thứ năm

02/8/2018
7:00 Họp Tổng kết năm học 2017 - 2018 UBND Thành phố Đ/c Lộc + Tài xế
       
14:00 Xét hồ sơ cao học Phòng Truyền thống BGH, P. ĐT SĐH&KHCN, Đ/c Huy, Xuân
15:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy

Thứ sáu

03/8/2018
8:00 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 Phòng Truyền thống Tất cả Đảng viên
       
       
       

Thứ bảy

04/8/2018
  Tổng hợp danh sách thí sinh xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018 Phòng đào tạo Ban thư ký
       

Chủ nhật

05/8/2018
  Chuẩn bị phương án xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018 trình Hội đồng Phòng đào tạo Ban thư ký
       
Tin Tức
Liên Kết