Tuần 47 (Từ ngày19/07/2021 đến ngày 25/07/2021) - Cập nhật ngày 22/07/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/07/2021
  Triển khai rà soát và báo cáo số liệu theo mẫu về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của 03 năm 2018,2019,2020 theo yêu cầu của Công văn số 2540 và Thông báo số 218, đến trước ngày 31/7/2021 bàn giao cho phòng Tài vụ

Theo yêu cầu

Thông báo 218
Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức rà soát chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT, đến ngày 23/7/2021 trình dự thảo.

- Xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ mới theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT và các quy trình, hướng dẫn liên quan, đến ngày 03/8/2021 trình dự thảo.
  Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 07h30 Trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất tại họp quý, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, triển khai Kế hoạch đào tạo chỉnh sửa, bổ sung đã ban hành đến các đơn vị  Văn thư, Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo
08h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng KĐCL đợt 2 - liên quan nội dung Đào tạo SĐH&KHCN Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Đ/c Tố Quyên, Quản lý phòng Đào tạo SĐH&KHCN
09h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng KĐCL đợt 2 - liên quan nội dung kế hoạch, tài chính Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Đ/c Tố Quyên, Quản lý phòng Tài vụ
10h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng KĐCL đợt 2 - liên quan nội dung công tác sinh viên và công đoàn Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Đ/c Tố Quyên, Quản lý phòng Công tác sinh viên, Chủ tịch Công đoàn
14h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng KĐCL đợt 2 - liên quan nội dung Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Tố Quyên, Bí thư Đoàn Thanh niên
15h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng KĐCL đợt 2 - liên quan nội dung đào tạo Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Tố Quyên, Quản lý phòng Đào tạo
16h00 Báo cáo công tác thu thập minh chứng KĐCL đợt 2 - liên quan nội dung tổ chức, hành chính. Link Trực tuyến Đ/c Kế Bình, Tố Quyên, Quản lý phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 16h00

Gửi công văn và hồ sơ minh chứng về Cụm thi đua số 3 Theo yêu cầu Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

20/07/2021
09h30

Họp công tác đào tạo, công tác tuyển sinh và các phương án tuyển sinh

Lưu ý: Phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN chuẩn bị các nội dung báo cáo về:

    - Tình hình đào tạo các khóa: tiến độ, kế hoạch, phương án trong tình hình dịch bệnh kéo dài…

- Tình hình tuyển sinh: số lượng, phương án trong tình hình dịch bệnh…

- Dự kiến công tác cập nhật quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy định, quy chế của Trường liên quan đến đào tạo và tuyển sinh…

Phòng Truyền thống,

Linh trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng trường;

Ban Giám hiệu;

Quản lý các đơn vị: phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Công tác sinh viên; phòng Tài vụ
       
15h30 Trình dự thảo Danh mục hồ sơ năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

 

     
Thứ Tư
21/07/2021
Trước 10h00 Triển khai góp ý dự thảo Danh mục hồ sơ năm 2021  Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 2939/BGDĐT-GDĐH về việc thi tuyển môn thi Năng khiếu trực tuyến trong tình hình dịch Covid - 19

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Đào tạo
15h30 Tổ chức rà soát Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, đến ngày 26/7/2021 trình báo cáo. Toàn trường Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Năm
22/07/2021
10h00 Trình dự thảo Hướng dẫn công tác thủ kho Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 11h00 Gửi Bảng phân công trực tại trụ sở và làm việc tại nhà tuần làm việc tuần 48 của đơn vị gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính Chuyên viên Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu (mail: chaubtln@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị khối hành chính
       
Trước 16h00 Ban hành công văn phân công trực tại trụ sở và làm việc tại nhà tuần làm việc thứ 48 của Trường Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Sáu
23/07/2021
09h30 Hội đồng đánh giá chuyên đề 1 – Nghiên cứu sinh khóa 1 Link trưc tuyến

Hội đồng

Nghiên cứu sinh khóa 1

15h00 Họp công tác tuyển sinh hình thức trực tuyến

Phòng Truyền thống

Link trực tuyến
 

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Quản lý: phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Công tác sinh viên, Ban Thanh tra và KĐCL, khoa Điền kinh, khoa Thể dục, khoa Bóng và khách mời: thầy Huỳnh Trọng Khải, thầy Trịnh Hữu Lộc, thầy Đỗ Mạnh Thái
Trước 16h00 Báo cáo tình hình tuyển sinh năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 16h00 Gửi đăng kí lịch công tác tuần 48 về Phòng Tổ chức – Hành chính Chuyên viên Hồ Đặng Hoàng Hà (mail:hahdh@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị
Trước 17h00 Nộp minh chứng đợt 2 lần 1  - công tác Tự đánh giá

Theo Thông báo số 205/TB-ĐHSPTDTT

Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Thứ Bảy

24/07/2021
       
       

Chủ Nhật

25/07/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết