Tuần 47 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020) (Cập nhật 21/7/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 20/7/2020 08:30

- Họp thông qua Quy định Ưu tiên xét tuyển (Đ/c Quang Vinh báo cáo)

- Cảnh báo học tập đối với sinh viên (Đ/c Bảo Thư báo cáo)
Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các đồng chí: Quang Vinh, Bảo Thư, Quang Đại, Anh Thư,Minh Huân, Hoàng Tùng, Tố Quyên
14:00 Họp Nhóm 7 - Nhóm công tác chuyên trách Phòng Truyền thống Trưởng nhóm, Thư ký và Thành viên Nhóm 7
14:00 Họp Phòng Tổ chức – Hành chính triển khai công tác quý III - 2020 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường, Quản lý và CBVC phòng TCHC
15:00 Họp công tác chuẩn bị CSVC bảo vệ đề cương Khóa Cao học 8 và tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên TP. HCM năm 2020 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các đồng chí: Hoàng Tùng, Quang Đại, Tuấn An, Bửu Châu, Minh Thế
Thứ Ba 21/7/2020 07:00 Khám sức khỏe Ban chấp hành Đảng ủy khối Bệnh viện 115 Theo Kế hoạch
       
       
       
Thứ Tư 22/7/2020 08:00 Hội thảo đẩy mạnh hoạt động Khoa học công nghệ Thái Nguyên Theo Thư mời
       
       
       
Thứ Năm 23/7/2020 08:30 Họp Khoa Điền kinh triển khai công tác quý III Văn phòng Khoa Điền kinh CBVC Khoa Điền kinh
09:00 Họp Lãnh đội, bốc thăm giải Bóng chuyền Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Phòng Truyền thống Ban tổ chức, các đơn vị đăng ký thi đấu
09:30 Họp Phòng Đào tạo triển khai công tác quý III - 2020 Văn phòng Phòng Đào tạo Cán bộ viên chức Phòng Đào tạo
09:30 Họp Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ triển khai công tác quý III - 2020 Văn phòng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ Cán bộ viên chức Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
14:00 Họp Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm triển khai công tác quý III - 2020 Văn phòng Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Cán bộ viên chức Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
15:00 Lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, GS.TS Huỳnh Trọng Khải, quản lý các đơn vị: P. TCHC, P. Đào tạo, P. Đào tạo SĐH&KHCN, P. Tài vụ, P. CTSV, BQL KTX, Ban TTr&KĐCL, Trung tâm TH-NN
Thứ Sáu 24/7/2020 08:00 Hội đồng duyệt đề cương Cao học Khóa 8 Các Hội đồng Theo Quyết định
09:00 Họp phòng Tài vụ triển khai công tác quý III - 2020 Văn phòng Phòng Tài vụ Cán bộ viên chức Phòng Tài vụ
09:00 Họp Khoa Khoa học cơ bản triển khai công tác quý III - 2020 Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản Cán bộ viên chức Khoa Khoa học cơ bản
10:30 Họp Khoa Thể dục triển khai công tác quý III - 2020 Văn phòng Khoa Thể dục Cán bộ viên chức Khoa Thể dục
Thứ Bảy 25/7/2020        
17:00

Khai mạc Giải Bóng chuyền Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thao đường

Ban tổ chức, các đoàn tham gia thi đấu

Mời CBVC, Sinh viên trường tham dự
Chủ Nhật 26/7/2020   Giải Bóng chuyền Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020    
       
Tin Tức
Liên Kết