Tuần 46 (Từ ngày12/07/2021 đến ngày 18/07/2021) - Cập nhật ngày 15/07/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
12/07/2021
09h30 Họp giao ban quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021 – Khoa Khoa học cơ bản

Trực tuyến

(link gửi mail)
Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 2640/BGDĐT-TCCB về việc thống kê, báo cáo số lượng người làm việc  và hợp đồng lao động

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 1961/BVHTTDL-ĐT về việc báo cáo công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Đào tạo

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 2615/BGDĐT-GDĐH về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt sử dụng tài liệu giảng dạy

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

Thứ Ba

13/07/2021
       
10h00 Báo cáo tình hình cung cấp minh chứng KĐCL đợt 1 của các đơn vị liên quan Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
14h00 Phòng Tổ chức – Hành chính họp triển khai nhiệm vụ quản lí cơ sở vật chất 06 tháng cuối năm 2021   Linh Trực tuyến

Đ/c Anh Thư chủ trì

Đ/c: Thế Lưỡng, Hoàng Tùng, Tuấn An, Thanh Trung, Văn Sanh, Kim Hương, Minh Thế, Huỳnh Cường, Nguyễn Quân, Kim Yến

Trước 16h00

Gửi góp ý Quy trình quản lý tài sản, công cụ dụng cụ về phòng Tổ chức – Hành chính Mail: trungtnn@upes.edu.vn (CV. Nguyễn Ngọc Thanh Trung) Trưởng đơn vị
Thứ Tư
14/07/2021
       
Trước 11h00

Ban hành:

- Quy trình quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2021

- Kế hoạch kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ đợt 1 năm 2021
Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 15h00

Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp phòng Tài vụ:

- Rà soát Danh mục tài sản là trang thiết bị phục vụ tuyển sinh, NCKH.

- Lập báo cáo liên phòng về tình trạng tài sản là trang thiết bị phục vụ tuyển sinh, NCKH (thực tế và đối chiếu sổ tài sản) trình Hiệu trưởng
  Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài vụ
Trước 16h00 Báo cáo tình hình an ninh, an toàn y tế khu vực rào chắn KTX và cổng trực Hiệu trưởng Trưởng ban An toàn Covid – 19, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Năm
15/07/2021
       
Trước 11h00 Gửi Bảng phân công trực tại trụ sở và làm việc tại nhà của đơn vị 

Mail: chaubtln@upes.edu.vn

(CV. Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu)
Trưởng đơn vị khối hành chính
       
Trước 16h00 Trình Bảng phân công nhiệm vụ quản lý và giám sát cơ sở vật chất 06 tháng cuối năm 2021 của Phòng Tổ chức – Hành chính Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính 
Thứ Sáu
16/07/2021
09h00 Hội đồng đánh giá chuyên đề 1 – Nghiên cứu sinh khóa 1 (DỜI LỊCH) Link trưc tuyến

Hội đồng

Học viên Nghiên cứu sinh khóa 1

10h00 Báo cáo tình hình tuyển sinh năm 2021 Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo,

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 11h00 Ban hành văn bản xác nhận danh sách trực tại trụ sở và làm việc tại nhà của Trường tuần công tác 47 Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
13h30 Họp góp ý Nghị định 60/2021/NĐ-CP Trực tuyến Đ/c: Vĩnh Huy, Kế Bình, Minh Huân, Anh Thư, Đăng Bình
15h00 Họp giao ban quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021 – Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Trực tuyến Giảng viên khoa Lí luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
Trước 16h00 Gửi đăng kí lịch công tác tuần  Mail: hahdh@upes.edu.vn (CV. Hồ Đặng Hoàng Hà) Trưởng đơn vị

Thứ Bảy

17/07/2021
       
       

Chủ Nhật

18/07/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết