Tuần 45 (09/7/2018 - 15/7/2018) (cập nhật 9/7/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

 

Thứ hai

09/7/2018

7:30

 

Tiếp tục triển khai công tác an ninh

 

  Đ/c Danh chỉ đạo
8:00 Duyệt phương án dồn túi, đánh phách   Đ/c Lộc, Thư
9:00 Họp Đảng Ủy Phòng Truyền thống Đảng Ủy
9:00 Kiểm tra giới tính từ hồ sơ tuyển sinh, danh sách ảnh, danh sách phòng thi Phòng Đào tạo BTK
10:00 Ban hành nội qui KTX   BGH, Đ/c Sơn
10:00

Tiếp tục giải quyết kinh phí:

Hè 2017 tại trường (lớp đêm) – tồn đọng tuần 44

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân – Đ/c Vinh 
14:00 Họp Đảng Ủy mở rộng Phòng Truyền thống Đảng Ủy, Chi Ủy
14:00 Dồn túi đánh phách P. Giảng viên (Thao đường) BTK

 

Thứ ba

10/7/2018

8:00 Tiếp tục giải quyết kinh phí tồn đọng Phòng Tài vụ Đ/c Xuân, Hạnh
8:00 Dồn túi đánh phách (tiếp theo) Phòng Truyền thống BTK
10:00 Tiếp tục giải quyết kinh phí Sau Đại học Phòng Tài vụ Đ/c Xuân, Hạnh, Đề
14:00 Họp giao ban Phòng Truyền thống

BGH, trưởng phó các đơn vị, TB thanh tra, Công đoàn, Đoàn thanh niên

 

Thứ tư

11/7/2018

 

 

Phòng TCHC báo cáo hồ sơ tổng kết, đánh giá CBVC năm học 2017 - 2018

 

Phòng TCHC Đ/c Sen
8:00 Kiểm tra tiến độ dự án xây dựng trường mới Công trường Đ/c Lộc, Danh, Huy, Vinh, Huân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
8:00 Chấm thi môn năng khiếu Phòng máy Theo quyết định
10:00 Làm việc với Công ty Vạn Phát Hưng về giải phóng mặt bằng với các hộ dân Công trường Đ/c Lộc, Danh, Huy, Vinh, Huân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,
14:00 Gởi công văn Bộ GD&ĐT phương án cắt giảm các hạn mục công trình giai đoạn 2 do không đủ kinh phí   Đ/c Lộc, ban quản lý dự án (Ngọc), Thiết kế (Dũng)
15:00 Họp hội đồng xét tuyển thẳng, điểm thưởng môn năng khiếu  Phòng Truyền thống Hội đồng thi

 

Thứ năm

12/7/2018

 

 

Nhập điểm môn năng khiếu vào máy tính

 

Phòng Đào tạo Đ/c Vinh, Thư
8:00

 

Triển khai mô hình lắp ráp thiết bị tập luyện cho trẻ chậm phát

triển trong điều kiện thiếu sân bãi tập luyện
 

 

Các trường chuyên

biệt TP.HCM
 

BGH, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tài xế
14:00 Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ
       

 

Thứ sáu

13/7/2018

 

 

- Nhập điểm môn năng khiếu vào máy tính

 

- In danh sách điểm - Kiểm dò

Phòng Đào tạo

 

Đ/c Vinh, Thư

 

BTK

       
15:00 Hồi phách ngẫu nhiên  Phòng Đào tạo BTK – Thanh tra
16:30 Cập nhật điểm vào cơ sở dữ liệu cổng thông tin điện tử của Bộ Phòng Đào tạo Đ/c Vinh, Thư

 

Thứ bảy

14/7/2018

       
       

 

Chủ nhật

15/7/2018

       
       
Tin Tức
Liên Kết