Tuần 45 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019) (Cập nhật 11/7/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
08/7/2019
08:00 Kiểm tra giới tính thí sinh thi năng khiếu và dồn túi, đánh phách bài thi môn năng khiếu (cả ngày) Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Ban thư ký, Thanh tra
10:00 Làm việc với Thanh tra TP Thanh tra TP Đ/c Huân, Tùng, Ngọc (QLDA)
  Đảng ủy triển khai KH công tác quý III – 2019   Đảng ủy
19:00 Khai mạc giải bóng bàn Sinh viên TP. HCM ĐHSP TP. HCM Đ/c Huy
Thứ Ba   09/7/2019   Phòng TCHC trình dự thảo kế hoạch tuyển dụng và công tác quý III- 2019 Hiệu trưởng P. TCHC
  Các đơn vị gửi góp ý dự thảo tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Đ/c Quyên Trưởng các đơn vị
       
       
Thứ Tư
10/7/2019
08:00 Họp hội đồng chấm thi môn năng khiếu Phòng máy Theo Quyết định
       
       
15:00 Họp triển khai Kế hoạch tổng kết và đánh giá phân loại CBVC năm 2018 – 2019 Phòng Truyền thống BGH, Trưởng phó đơn vị, Bí thư các Chi bộ (P. TCHC triển khai), các Trưởng bộ môn thuộc khoa Bóng
Thứ Năm
11/7/2019
  Tập huấn công tác GDCTHSSV Vũng Tàu Đ/c Sơn, Đ/c Thắng
  Các đơn vị họp triển khai KH tổng kết và đánh giá phân loại CBVC năm học 2018 – 2019   Trưởng đơn vị, CBVC
       
15:00 Xét diện tuyển thẳng (bổ sung), diện Ưu tiên xét tuyển, xét điểm ưu tiên môn NK Phòng Truyền thống Hội đồng, Ban thư ký
Thứ Sáu
 12/7/2019
 

 

Nhập điểm thi môn năng khiếu

 

Phòng Đào tạo Ban thư ký
08:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
09:00 Họp Đảng ủy mở rộng Phòng Truyền thống Đảng ủy và Chi ủy các Chi bộ
10:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:00

Họp Giao ban

(DỜI SANG ĐẦU TUẦN 46)

Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý đơn vị, các Trưởng bộ môn thuộc khoa Bóng
Thứ Bảy  13/7/2019   Nhập điểm thi môn năng khiếu (dự trữ) Phòng Đào tạo Ban thư ký
       

Chủ Nhật

14/7/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết