Tuần 45 (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021) - Cập nhật ngày 09/07/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
05/07/2021
10h00

Họp công tác Kiểm định chất lượng với các đơn vị chậm tiến độ về việc cung cấp minh chứng đợt I; triển khai nội dung thông báo cung cấp minh chứng đợt II.

Yêu cầu: Đồng chí Tố Quyên chuẩn bị nội dung báo cáo trong cuộc họp

Phòng Truyền thống

Link phòng họp Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng,

Đồng chí Tố Quyên, Quản lý đơn vị: phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng ĐT SĐH&KHCN, phòng Công tác sinh viên; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên
       
15h00 Họp rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường và triển khai công tác quý III

Phòng Truyền thống

Link phòng họp Trực tuyến
Thành viên Hội đồng Trường

Trước 16h00

Triển khai Thông báo cung cấp minh chứng đợt II và Danh mục minh chứng đợt II về cho các đơn vị Mail, Zalo Đồng chí Tố Quyên

Thứ Ba

06/07/2021
Trước 11h00 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 357/CNTT về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2021- 2025 định hướng năm 2030 Theo yêu cầu công văn Đồng chí Thế Lưỡng
14h00

Họp triển khai Danh mục minh chứng Đợt 2

Phòng truyền thống

 

Đ/c Kế Bình; Đ/c Tố Quyên; Quản lý Phòng Đào tạo

Trước 16h00

- Ban hành: Báo cáo Tổng kết quý II năm 2021; Kế hoạch công tác quý III năm 2021; Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về giao ban quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021

- Bắt đầu đăng kí bổ sung lịch họp quý của đơn vị hình thức trực tuyến

- Văn thư, Mail, Zalo

 

 

- Chuyên viên Hồ Đặng Hoàng Hà (mail:hahdh@upes.edu.vn)

- Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính

 

- Các trưởng đơn vị

Thứ Tư
07/07/2021
  Xây dựng dự thảo kế hoạch trang bị, quản lý và sử dụng trang thiết bị đào tạo và nghiên cứu khoa học; kế hoạch liên kết, hợp tác, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học với các đối tác bên ngoài   Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư), Phòng Tài vụ (đồng chí Minh Huân), Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ (đồng chí Trí Dũng)
09h00 Kiểm tra công trường Công trường Theo phân công
09h30 Họp khoa Điền kinh tổng kết quý II và triển khai quý III năm 2021 Trực tuyến Giảng viên khoa Điền kinh
15h00 Họp triển khai Danh mục minh chứng Đợt 2 Phòng truyền thống Đ/c Kế Bình; Đ/c Tố Quyên; Quản lý Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 16h00 Triển khai góp ý quy trình quản lý tài sản, công cụ dụng cụ Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
16h00 Họp triển khai Danh mục minh chứng Đợt 2 Phòng truyền thống Đ/c Kế Bình; Đ/c Tố Quyên; Quản lý Phòng Công tác sinh viên; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên
Thứ Năm
08/07/2021
08h00 Họp triển khai Danh mục minh chứng Đợt 2

Phòng truyền thống

Đ/c Kế Bình; Đ/c Tố Quyên; Quản lý Phòng Đào tạo SĐH&KHCN

09h00 Họp triển khai Danh mục minh chứng Đợt 2 Phòng truyền thống Đ/c Kế Bình; Đ/c Tố Quyên; Quản lý Phòng Tài vụ
09h00 Họp giao ban và triển khai phân công danh mục minh chứng đợt 2 Văn phòng Đào tạo SĐH&KHCN Viên chức phòng Đào tạo SĐH&KHCN
Trước 11h00

- Đăng kí lịch phân công trực tại trụ sở và làm việc tại nhà của đơn vị khối hành chính

- Chuyên viên Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu (mail: chaubtln@upes.edu.vn)

-  Các trưởng đơn vị khối hành chính

Trước 16h00 Báo cáo Công văn số 2483/BGDĐT-TTr về việc xin ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Theo yêu cầu công văn Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng
Thứ Sáu
09/07/2021
09h00 Họp giao ban phòng Tài vụ Trực tuyến Viên chức Phòng Tài vụ
09h30 Họp triển khai nội dung giao ban và nhiệm vụ quý III năm 2021 – Khoa Thể dục Trực tuyến Giảng viên Khoa Thể Dục 
10h00 Họp giao ban quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021 - Phòng Tổ chức – Hành chính Link họp trực tuyến Viên chức và người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính
10h00 Họp giao ban phòng Công tác sinh viên Trực tuyến Viên chức phòng Công tác sinh viên
Trước 11h00 Tổng hợp danh sách trực tại trụ sở và làm việc tại nhà của Trường; tham mưu ban hành văn bản xác nhận danh sách   Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 11h00 Nộp dự thảo Danh mục hồ sơ của đơn vị về Phòng Tổ chức – Hành chính Chuyên viên Nguyễn Văn Sanh (mail: sanhvn@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị: phòng Đào tạo, khoa Bóng
15h30 Họp báo cáo rà soát yêu cầu trình độ ngoại ngữ xét tốt nghiệp khóa ĐH 12 chính quy và một số công tác đào tạo các khóa, công tác tuyển sinh đại học

Phòng Truyền thống

Link phòng họp Trực tuyến

Hiệu trưởng

Đồng chí Minh Huân, Tố Quyên, Quản lý phòng Đào tạo, Quản lý phòng Công tác sinh viên, Quản lý Phòng TCHC
Trước 16h00 - Đăng kí lịch công tác tuần - Chuyên viên Hồ Đặng Hoàng Hà (mail: hahdh@upes.edu.vn) - Trưởng các đơn vị
Trước 16h00 Ban hành và gửi văn bản xác nhận danh sách trực tại trụ sở của Trường cho các đơn vị, cá nhân liên quan Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trước 17h00 Nộp minh chứng đợt I - Kiểm định chất lượng

Văn phòng Kiểm định chất lượng

(đồng chí Tố Quyên)
Trưởng đơn vị: phòng ĐT SĐH&KHCN, phòng Công tác sinh viên; Chủ tịch công đoàn
Trước 17h30 Nộp bản tự chấm điểm và minh chứng thi đua - khen thưởng Cụm thi đua số 3 năm học 2020 - 2021 (theo Kế hoạch số 32/KH-ĐHSPTDTT ngày 17/06/2021 và Công văn số 200/ĐHSPTDTT ngày 25/06/2021)

Phòng Tổ chức - Hành chính

(mail: tochuchanhchinh@upes.edu.vn)

Trưởng đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH&KHCN, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Khoa Khoa học cơ bản, Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng

Thứ Bảy

10/07/2021
       
       

Chủ Nhật

11/07/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết