Tuần 44 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 29/6/2020   Phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo Công văn 1109, Công văn 188   Phòng TCHC
       
       
       
Thứ Ba 30/6/2020 08:00 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo Thư mời
       
       
       
Thứ Tư 01/7/2020        
09:00 Họp Ban thường trực và thư ký các nhóm công tác chuyên trách về Kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Truyền thống Ban thường trực, Thư ký nhóm, các đồng chí: Nam Trân, Ngọc Hoa
       
15:30 Họp công tác kiến tập, thực tập sư phạm Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Quản lý khoa LLCT&NVSP; các đồng chí: Quang Vinh, Hoàng Tùng, Bảo Thư, Minh Huân, Tố Quyên
Thứ Năm 02/7/2020 08:30 Họp Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM 164 Đồng Khởi Theo Thư mời
       
       
       
Thứ Sáu 03/7/2020        
09:00 Hội đồng duyệt đề cương, công trình cấp trường năm 2020
Phòng Truyền thống
Theo Quyết định
13:30 Hội đồng duyệt đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo, tập bài giảng cấp trường năm 2020 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
Thứ Bảy 04/7/2020        
       
Chủ Nhật 05/7/2020 07:00 Khai mạc giải Bóng rổ trường học TP. HCM Nhà thi đấu Phú Thọ Theo Thư mời
       
Tin Tức
Liên Kết