Tuần 44 (Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021) - Cập nhật ngày 30/06/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
28/06/2021
  Rà soát quy định quy chế về quản lý khoa học công nghệ, quy định quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên chuẩn bị cho công tác dự thảo các nội dung điều chỉnh, bổ sung cho năm học mới   Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ
  Rà soát quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu… phục vụ công tác đào tạo sau đại học chuẩn bị cho năm học mới   Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ
Trước 11h00 Triển khai Dự thảo Báo cáo tổng kết quý II và Kế hoạch công tác quý III năm 2021 (sau góp ý) Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 826/QLCL-KĐCLGD về việc góp ý hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

Theo yêu cầu

Công văn
Đ/c Tố Quyên

Thứ Ba

29/06/2021
       
10h00 Trình Dự thảo quy chế quản lý tài sản Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì, Phòng Tài vụ phối hợp
Trước 16h00 Báo cáo Công văn số 825/ĐHQG-ĐH về việc tiếp tục triển khai nhóm lọc ảo phía Nam năm 2021

Theo yêu cầu

 Công văn
Phòng Đào tạo
       
Thứ Tư
30/06/2021
14h00 Họp giao ban BGD quý II-2021 Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 2327/BGDĐT-PC về việc tổng kết đề án Nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường

Theo yêu cầu

 Công văn
Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo tình hình hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học với các doanh nghiệp

Theo yêu cầu

Công văn
Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
       
Thứ Năm
01/07/2021
       
10h00 Triển khai góp ý Dự thảo quy chế quản lí tài sản Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
15h00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy viên
Trước 16h00 Trình quy trình phối hợp và kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Sáu
02/07/2021
09h00 Họp tổng kết công tác Quý II và triển khai kế hoạch Quý III năm 2021

Phòng Truyền thống,

Trực tuyến

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Quản lý đơn vị
15h30 Báo cáo tình hình tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Đào tạo
16h00 Báo cáo tình hình tuyển sinh trình độ sau đại học năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
16h15 Báo cáo công tác rà soát quy định quy chế quản lý khoa học công nghệ, quy định quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên  Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
16h30 Báo cáo công tác rà soát quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu… Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

Thứ Bảy

03/07/2021
       
       

Chủ Nhật

04/07/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết