Tuần 44 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019) (Cập nhật 01/7/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
01/7/2019
  Đ/c Sơn báo cáo CV 2724/GDCTHSSV    
       
15:00 Họp Ban cơ sở vật chất kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 Phòng Truyền thống Ban Cơ sở vật chất
       
Thứ Ba   02/7/2019        
09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
15:00 Xét danh sách diện tuyển thẳng Đại học năm 2019 Phòng Truyền thống Hội đồng, Ban thư ký, Thanh tra
       
Thứ Tư
03/7/2019
08:00 Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2019 Phòng Truyền thống Toàn thể Đảng viên
11:00 Lễ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức Phòng Truyền thống Chi bộ Sinh viên
15:00 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 (Công tác chuẩn bị) Phòng Truyền thống Hội đồng và các Trưởng ban
       
Thứ Năm
04/7/2019
       
09:00 Họp khoa Khoa học cơ bản Phòng Truyền thống GV khoa KHCB
       
       
Thứ Sáu
 05/7/2019
07:00 Họp Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 Phòng Truyền thống Hội đồng và các Ban
07:30 Thi tuyển sinh môn năng khiếu TDTT Sân trường, Thao đường Hội đồng và các Ban
13:30 Thi tuyển sinh môn năng khiếu TDTT (dự trữ) Sân trường, Thao đường Hội đồng và các Ban
       
Thứ Bảy  06/7/2019   Thi tuyển sinh môn năng khiếu TDTT (dự trữ) Sân trường, Thao đường Hội đồng và các Ban
       

Chủ Nhật

07/7/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết