Tuần 43 (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021) Cập nhật ngày 22/06/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
21/06/2021
  Rà soát và chuẩn bị nội dung làm việc về quản lý tài sản 2021   

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Anh Thư, đ/c Hoàng Tùng)
  Rà soát quy chế Tuyển dụng và xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển dụng năm 2021  

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Anh Thư) 
  Rà soát tình trạng trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo và khoa học công nghệ  

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Anh Thư, đ/c Thế Lưỡng)

 

     

Thứ Ba

22/06/2021
09h00 Tập huấn xây dựng khóa học trực tuyến: Tài khoản và các thiết lập cơ bản Trực tuyến

Bộ phận thường trực CNTT, Giảng viên khoa Bóng, Điền kinh, Thể dục và giảng viên quan tâm

10h00 Báo cáo công tác thi học kì II và công tác rà soát chuẩn bị tốt nghiệp cho các khóa cuối (chính quy, vừa làm vừa học...) Hiệu trưởng Quản lý Phòng Đào tạo
10h30 Báo cáo rà soát quy định, quy chế về công tác khảo thí của trường và đề xuất xây dựng Dự thảo các quy định về công tác khảo thí chuẩn bị năm học mới Hiệu trưởng Quản lý Phòng Đào tạo

Trước 11h00

Báo cáo Công văn 2461/BGDĐT-KHTC về việc Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tài vụ
Trước 15h00 Triển khai thông báo các đơn vị đề xuất nhu cầu trang bị dụng cụ thể dục thể thao phục vụ công tác giảng dạy năm học mới (DỜI LỊCH, CHỜ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC MỚI) Văn thư, Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 17h00 Triển khai góp ý Dự thảo Tổng kết quý II năm 2021 và Kế hoạch quý III năm 2021 Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Tư
23/06/2021
09h30 Họp dự án XD Trường Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, đ/c Minh Huân, đ/c Anh Thư, đ/c Hoàng Tùng, ban TV QLDA, nhà thầu
       
16h00 Họp công tác quản lý tài sản (DỜI LỊCH) Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c: Anh Thư, Hoàng Tùng),

Phòng Tài vụ

(đ/c: Minh Huân, Mỹ Hạnh, Đăng Bình)
       
Thứ Năm
24/06/2021
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 200-CV/BCSĐ về việc Tổng kết công tác quy hoạch cán bộ 2011 - 2020

Theo yêu cầu

công văn
Đảng ủy
       
Trước 16h00 Báo cáo kết quả rà soát quy chế Tuyển dụng và trình dự thảo Kế hoạch tuyển dụng năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính 
Trước 16h00 Nộp báo cáo Quý II Mail: binhkn@upes.edu.vn Các chi bộ
Thứ Sáu
25/06/2021
08h00 Hội thảo khoa học – Khoa Bóng

Trực tuyến

Link truy cập
CBVC khoa Bóng, khách mời, các nhà khoa học
10h00 Báo cáo tình hình tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

10h30 Báo cáo tình hình tuyển sinh SĐH năm 2021 Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH &KHCN 

Trước 11h00 Báo cáo CV127

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tài vụ
16h00 Báo cáo kết quả rà soát tình trạng trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo và khoa học công nghệ Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 17h00 Gửi góp ý dự thảo Tổng kết quý II và Kế hoạch quý III năm 2021 (file word) về phòng Tổ chức – Hành chính

Mail

(trungtnn@upes.edu.vn, đ/c Thanh Trung - PTCHC)
Trưởng các đơn vị

Thứ Bảy

26/06/2021
       
       

Chủ Nhật

27/06/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết