Tuần 43 (25/6/2018 - 01/7/2018) (Cập nhật 25/6/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
25/6/2018
7:00

 

Tiếp tục triển khai công tác an ninh, an toàn trong nhà trường

 

Tại trường Đ/c Danh chỉ đạo
8:00

Báo cáo lịch phân công công tác tuần của Phòng, ban (file và văn bản)

(Phòng, ban lưu file, văn bản nộp văn thư)
Các Phòng, ban Trưởng các Phòng, ban
9:00

 

Tổng kết và trình duyệt giờ Thực tập sư phạm

(chưa thực hiện tuần 42)

 Nộp tổng kết tại văn thư

 

 

Đ/c Vinh

9:00

 

Tiếp tục giải quyết kinh phí:

Hè 2017 tại trường

Đào tạo Sau Đại học năm học 2017)

 (chưa thực hiện tuần 42)

 

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân – Đ/c Vinh – Đ/c Đề
Thứ Ba
26/6/2018
8:00

 

Ban hành nội qui Trường, nội qui KTX, qui định Phòng cháy chữa cháy, nội qui bảo vệ trường học 

 

 

BGH, Đ/c Huy, Sơn, Xuân, Huân, Thịnh, An

10:00

 

- Tổng kết kinh phí học bổng thu và chi từ các nguồn tài trợ (văn bản và kèm các chứng từ liên quan)

- Tổng kết kinh phí tài trợ lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường của các đơn vị và cá nhân (văn bản và kèm các chứng từ liên quan)

- Tổng kết kinh phí thu chi KTX (văn bản và kèm các chứng từ liên quan) -

 Các văn bản, chứng từ có chữ ký của đơn vị và nộp tại văn thư

 

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân
14:00

Họp thống nhất phương án thiết kế xây dựng trường mới giai đoạn 2

(vì tính chất quan trọng cuộc họp đề nghị các đ/c dự họp đầy đủ thành phần)
Phòng Truyền thống

 

Đại diện ban quản lý dự án, thiết kế, thi công -

Đ/c Lộc, Danh, Huy,  Vinh, Xuân, Phùng, Huân, Thịnh, An, Trưởng các Khoa

 

15:30 Đánh giá kết quả công tác của BGH (Bước 2) Phòng Truyền thống

 

Đ/c Lộc, Danh, Huy, Vinh, Đề, Sơn, Xuân, Huân, Thịnh, An, Trưởng các Khoa

 

Thứ Tư
27/6/2018

 

8:00

 

 

- Tổng kết kinh phí đã chi và giải quyết kinh phí sửa chữa, mua sắm cho những hạn mục tồn đọng trước 19/5/2017 bằng văn bản (kèm các chứng từ liên quan, văn bản tổng kết và các chứng từ) – chưa thực hiện tuần 42

(các văn bản, chứng từ có chữ ký của đơn vị và nộp tại văn thư)

 

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân
9:30 Đảng ủy có ý kiến về đánh giá, phân loại của các thành viên Ban Giám hiệu (Bước 3) Phòng Truyền thống Đảng Ủy
15:00 Đi công tác Hà Nội Hà Nội Đ/c Lộc
       
Thứ Năm
28/6/2018
 

 

Tổng kết kinh phí giáo trình học tập từ năm 2013 đến 2017 (văn bản và kèm các chứng từ liên quan: số nhập,  số bán, số tặng tác giả, số tồn, giấy bàn giao giữa Tài vụ và Thư viện, giấy nộp tiền Ngân hàng) -

(các văn bản, chứng từ có chữ ký của đơn vị và nộp tại văn thư)

 

  Phòng Tài vụ - Thư viện
       
       
       
Thứ Sáu
29/6/2018
       
       
       
       
Thứ Bảy
30/6/2018
       
       
Chủ nhật
1/7/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết