Tuần 42 (18/6/2018 - 24/6/2018) (Cập nhật ngày 20/6/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
18/6/2018

 

 

Nhận hồ sơ tuyển sinh (cả tuần)

 

 

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

 

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

  Nhận hồ sơ nhập học sinh viên ĐHLT khóa 13

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

8:00

Báo cáo lịch công tác của Phòng, ban

(file và văn bản) cho BGH (đ/c Lộc)
Các Phòng, ban Trưởng các Phòng, ban
8:00 Tiếp tục triển khai công tác an ninh, an toàn trong nhà trường Tại trường Đ/c Danh chỉ đạo
8:00

 

Tiếp tục giải quyết kinh phí:

- Lớp cứu hộ và dạy Bơi ban đầuvới LĐTT dưới nước TP.HCM (kinh phí

cho BTC và phục vụ)

- Kinh phí hợp đồng thuê hồ bơi Lam Sơn phục vụ lớp Austwim

 

- Hè 2017 tạitrường

 

Phòng Tài vụ

Đ/c Xuân –

Đ/c N.Toàn

 

 

Đ/c Xuân – Đ/c Vinh

9:00 Tổng kết giờ Thực tập sư phạm   Đ/c Vinh
9:00

 

Quyết toán kinh phí đào tạo Sau Đại học năm học 2017-2018 (kèm các

chứng từ liên quan) tồn đọng chưa thực hiện tuần 41

 

  Đ/c Đề - Đ/c Xuân
14:00 Họp Đảng Ủy Phòng Truyền thống Đảng Ủy
Thứ Ba
19/6/2018
8:00

 

Giải quyết tất cả kinh phí mua sắm, hợp đồng dịch vụ năm 2017 – 2018

còn tồn đọng (kèm các chứng từ liên quan)

 

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân
8:00

 

- Tổng kết kinh phí học bổng thu và chi từ các nguồn tài trợ (kèm các

chứng từ liên quan)

- Tổng kết kinh phí thu chi KTX (kèm các chứng từ liên quan)

 

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân
8:00

 

Thông qua nội qui Trường, nội qui KTX, qui định Phòng cháy chữa cháy,

nội qui bảovệ trường học (bản dự thảo gởi file cho các thành viên dự họp

trước 9:00 thứ hai 18/6/2018 để góp ý)

 

Phòng

Truyền thống
BGH, Đ/c Huy, Sơn, Xuân, Huân, Thịnh, An
9:30 Họp triển khai phương án xây dựng trường mới giai đoạn 2

Phòng

Truyền thống
Đ/c Lộc, Danh, Huy,  Vinh, Xuân, Phùng, Huân, Thịnh, An
Thứ Tư
20/6/2018

 

8:00

 

 

Tổng hợp kinh phí đã chi các hạn mục sửa chữa, mua sắm cho những

hạn mục tồn đọng trước 19/5/2018 (kèm các chứng từ liên quan)

 

Phòng Tài vụ

Đ/c Xuân, Bình

8:30 Họp giải quyết tiến độ thực hiện dự án

Phòng

Truyền thống

 

Đ/c Lộc, Danh, Huy,  Vinh, Xuân, Phùng, Huân, Thịnh, An -

Ban quản lý dự án, giám sát, nhà thầu

 

       
       
       
Thứ Năm
21/6/2018
 

 

Tiếp đoàn Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2017 của Bộ GDĐT -

Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

Phòng Tài vụ CBVC Phòng Tài vụ
8:00 Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo giáo viên GDTC Hà Nội Theo thư mời
       
15:30 Họp phòng TCHC Phòng Giáo viên CBVC Phòng TCHC
       
Thứ Sáu
22/6/2018
7:00 Họp hội đồng tuyển sinh ĐHLT VLVH khóa 13 (đợt 2) Phòng truyền thống Hội đồng
       
15:30 Họp Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Bảy
23/6/2018
       
       
Chủ Nhật
24/6/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết