Tuần 42 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020) (Cập nhật 16/6/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 15/6/2020        
09:30 Họp Đảng uỷ Phòng Truyền thống  Đảng uỷ
       
       
Thứ Ba 16/6/2020        
09:00 Họp công tác tự đánh giá Phòng Truyền thống Ban thường trực, Thư ký các nhóm, Đ/c Ngọc Hoa
       
       
Thứ Tư 17/6/2020 09:00 Nhận thẻ ngân hàng Sacombank Phòng Tài vụ Toàn thể Cán bộ viên chức
09:00 Kiểm tra toàn bộ khu Ký túc xá Khu Ký túc xá Đoàn công tác
14:00 Họp xét Sinh viên 5 tốt Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
Thứ Năm 18/6/2020 09:00 Nhận thẻ ngân hàng Sacombank Phòng Tài vụ Toàn thể Cán bộ viên chức
09:30 Kiểm tra Y tế   Đ/c Kế Bình chỉ đạo
       
       
Thứ Sáu 19/6/2020   Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ báo cáo Công văn 2013   P. ĐT SĐH&KHCN
08:00 Tuần Sinh hoạt Công dân, Học sinh Sinh viên - Đợt 2 Thao đường Báo cáo viên, P. CTSV, P. TCHC, BQL KTX, GV CVHT, Sinh viên các khóa
09:00 Nhận thẻ ngân hàng Sacombank Phòng Tài vụ Toàn thể Cán bộ viên chức
14:00 Tuần Sinh hoạt Công dân, Học sinh Sinh viên - Đợt 2 Thao đường Báo cáo viên, P. CTSV, P. TCHC, BQL KTX, GV CVHT, Sinh viên các khóa
Thứ Bảy 20/6/2020 08:00 Tuần Sinh hoạt Công dân, Học sinh Sinh viên - Đợt 2 Thao đường Báo cáo viên, P. CTSV, P. TCHC, BQL KTX, GV CVHT, Sinh viên các khóa
10:00 Họp Chi bộ Sinh viên Phòng số 4 Đảng viên Chi bộ Sinh viên
Chủ Nhật 21/6/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết