Tuần 41 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020) (Cập nhật 11/6/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 08/6/2020   Chuẩn bị báo cáo quyết toán NSNN 2019   Phòng Tài vụ
  Phòng Đào tạo ban hành Thông báo về việc đăng ký học lại đối với những trường hợp khác (hoặc ưu tiên) theo quy định   Phòng Đào tạo
       
09:00 Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách Phòng Truyền thống Theo Quyết định
Thứ Ba 09/6/2020   Các nhóm công tác chuyên trách triển khai công tác tự đánh giá   Các nhóm công tác chuyên trách
       
09:00 Họp công tác Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí: Quốc Việt, Anh Thư, Minh Huân, Hoàng Tùng
10:30 Họp Hội đồng kỷ luật Phòng Truyền thống Theo Quyết định, đương sự
Thứ Tư 10/6/2020   Phòng Đào tạo báo cáo tình hình liên kết với các đơn vị: Quảng Ngãi, Đắk Nông Hiệu trưởng Phòng Đào tạo
       
       
       
Thứ Năm 11/6/2020        
09:00 Họp Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Hành chính
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Điền kinh – Thể dục
       
Thứ Sáu 12/6/2020   Phòng TCHC báo cáo CV 1375   Phòng TCHC
  Phòng Tài vụ báo cáo CV 1726   Phòng Tài vụ
       
       
Thứ Bảy 13/6/2020 08:00 Hội nghị đổi mới tư duy phát triển giáo dục Đại học Phú Yên Theo Thư mời
       
Chủ Nhật 14/6/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết