Tuần 41 (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021) (Cập nhật 09/6/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
07/06/2021
10h00 Báo cáo tình hình dạy trực tuyến, công tác kiểm tra đánh giá và các đề xuất Phòng Truyền thống

Bộ phận Công nghệ thông tin và Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên

(đ/c Thế Lưỡng, đ/c Hoàng Tùng; đ/c Quang Vinh, đ/c Bảo Thư, đ/c Hữu Phúc; đ/c Đắc Thịnh)
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 1996/BGDĐT-NGCBQLGD Theo công văn

Phòng

 Tổ chức  - Hành chính
Trước 11h00 Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, công trình khoa học; Hội đồng duyệt đề cương đề tài, công trình khoa học; Hội đồng duyệt Giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2021 Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
15h00 Họp Hội đồng trường Phòng Truyền thống Hội đồng trường

Trước 17h00

Gửi tài liệu Đề tài, công trình khoa học; gửi đề cương của đề tài, công trình khoa học, giáo trình, tài liệu tham khảo cho thành viên các Hội đồng Văn thư phòng ĐTSĐH&KHCN, Mail Phòng Đào tạo SĐH&KHCN

Thứ Ba

08/06/2021
09h00 Họp công tác đào tạo trực tuyến

Trực tuyến

https://dosports.online/enrol/index.php?id=211

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng;

Quản lý các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Công tác sinh viên;

Quản lý các Khoa

10h00 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020 - 2021

Phòng Họp 2 - Trực tuyến

https://zoom.us/j/94521900986?pwd=cFZrVFZyVmxQQ2wrR05ha1pJTzBPUT09

BCH Đoàn Thanh niên, Bí thư chi đoàn CBVC
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 157/BGDĐT-BCSĐ về kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 Theo công văn

Phòng

Tổ chức  - Hành chính
       
       
Thứ Tư
09/06/2021
08h30 Tập huấn công tác giảng dạy trực tuyến trên hệ thống dosports.online

Trực tuyến

https://dosports.online/course/view.php?id=211

Tổ chuyên môn, Giảng viên Khoa KHCB, Khoa LLCT & NVSP, giảng viên có quan tâm
09h00 Họp hội đồng thi và xét tốt nghiệp VLVH về việc xét điều kiện bảo vệ đề cương, khóa luận tốt nghiệp Phòng Truyền thống

Hội đồng

  Ban hành Kế hoạch Bổ nhiệm lại, tiếp nhận bổ nhiệm đối với viên chức quản lý Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Năm
10/06/2021
10h00 Họp Đảng ủy về việc chủ trương bổ nhiệm lại, tiếp nhận bổ nhiệm đối với viên chức quản lý (Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tham dự, báo cáo tổng hợp rà soát và nhu cầu thực hiện quy trình nhân sự) Phòng Truyền thống

Đảng ủy;

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 
10h30 Họp Tập thể lãnh đạo về việc chủ trương, quy trình bổ nhiệm lại, tiếp nhận bổ nhiệm đối với viên chức quản lý Phòng Truyền thống Tập thể lãnh đạo trường
Trước 17h00 Thông báo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và triển khai đến viên chức quản lí tự nhận xét, đánh giá theo mẫu Văn thư, Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Sáu
11/06/2021
08h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Trực tuyến (Phòng Họp 2, Giảng đường 9)

https://dosports.online/course/view.php?id=220
Hội đồng
09h00 Họp đánh giá, nhận xét viên chức tập sự Phòng Tổ chức – Hành chính theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHSPTDTT

Trực tuyến

(sẽ cập nhật link phòng họp)

Đ/c Hoàng Tùng chủ trì,

Toàn thể viên chức P.TCHC,

CBHD.Tuấn An, VCTS.Mai Nguyễn Quân
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 1984/BGDĐT về việc khảo sát xây dựng NĐ thay thế Nghị định 27/2015/NĐ-CP về quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Theo công văn

Phòng

Tổ chức – Hành chính
13h30 Bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp

Trực tuyến (Phòng Họp 2, Giảng đường 9)

https://dosports.online/course/view.php?id=220
Hội đồng
Trước 15h00 Báo cáo Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV về sơ kết đề án “Tăng cường quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” Theo công văn

Phòng

Công tác Sinh viên
Trước 15h00 Báo cáo Công văn 1830/BGDĐT-PC về tổng kết thi hành Nghị định 46/2017 và Nghị định 135/2018/NĐ-CP Theo công văn Phòng Tài vụ
16h00 Báo cáo tình hình tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Hiệu trưởng Đ/c Quang Vinh
16h30 Báo cáo tình hình tuyển sinh sau đại học năm 2021 Hiệu trưởng Đ/c Quang Đại, đ/c Trí Dũng

Thứ Bảy

12/06/2021
       
       

Chủ Nhật

13/06/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết