Tuần 40 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019) (Cập nhật 04/6/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
03/6/2019
07:30 Hội ý về Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý P. Đào tạo, Quản lý P. Đào tạo SĐH&KHCN, Quản lý P. CTSV, Đ/c Huân, Tùng, Bảo Thư, Hữu Tín
       
       
       
Thứ Ba   04/6/2019 08:00 Họp Chi ủy Lý luận Phòng Truyền thống Bí thư Đảng ủy, Đ/c Huân, Dương, Chi ủy Lý luận
09:30 Họp các Khoa Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Tùng, Quản lý các Khoa, các Trưởng Bộ môn thuộc Khoa Bóng
       
       
Thứ Tư
05/6/2019
       
09:00 Họp Phòng Đào tạo Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Tùng, Phòng Đào tạo
       
       
Thứ Năm
 06/6/2019
09:30 Họp phòng Công tác sinh viên Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Phòng Công tác sinh viên
11:00 Họp Chi bộ Sinh viên Phòng Truyền thống Chi bộ Sinh viên
       
       
Thứ Sáu
 07/6/2019
       
09:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Chi bộ Lý luận
       
       
Thứ Bảy  08/6/2019        
       

Chủ Nhật

09/6/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết