Tuần 40 (04/6/2018 - 10/6/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/6/2018
8:00

Tiếp tục triển khai công tác an ninh, an toàn trong nhà trường

Xây dựng nội qui - qui chế Ký túc xá

Tại trường Đ/c Danh chỉ đạo
8:00 Gởi công văn xin đặt lớp tại địa phương (Thạc sĩ, ĐH VLVH) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đề

Đ/c Vinh
8:00

Xây dựng nội qui bảo vệ trường học

Báo cáo số ngày nghỉ phép cán bộ công chức năm 2018
 

Đ/c Huy

Đ/c Huy
9:00 Báo cáo lịch công tác tuần của phòng, ban (file và văn bản) BGH, Các Phòng, ban Lộc, Trưởng các Phòng, Ban
9:30 Họp Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Truyền thống CBVC P. TCHC
14:00 Tổng hợp các thông tin làm kỷ yếu tốt nghiệp ĐH9 và Cao đẳng 40 chuyển NXB P.TCHC  Đ/c Huy
14:00 Đăng ký cán bộ công chức làm việc Hè 2018   Trưởng các Phòng ban
14:00 Họp phòng triển khai đánh giá, phân loại CBCC năm học 2017 – 2018 Phòng Đào tạo SĐH & NCKH CBVC Phòng Đào tạo SĐH & NCKH
14:00 Tổng kết kinh phí đã chi những hạng mục tồn đọng P. Tài vụ Đ/c Xuân
Thứ Ba
05/6/2018
8:00

Hoàn tất hồ sơ hoàn ứng kinh phí đào tạo Liên kết tại các địa phương Hè 2017 

Phòng Tài vụ Đ/c Xuân
10:00 Trích lục chứng từ nộp ngân hàng kinh phí tài trợ học bổng của Kim Nguyễn và Thầy Vũ Trung Lạc Phòng Tài vụ Đ/c Xuân
14:00 Tiếp tục giải quyết kinh phí mua sắm, hợp đồng dịch vụ năm 2017 – 2018   Đ/c Huy – Đ/c Xuân
       
Thứ Tư
06/6/2018

 

9:00

 

Thông qua danh sách cán bộ công chức làm việc trong Hè 2018 P.truyền thống

BGH, Trưởng các Phòng ban, CT

Công đoàn, Đoàn thanh niên
       
       
       
       
Thứ Năm
07/6/2018
 

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(07/6 và 08/6/2018)
Bà Rịa - Vũng Tàu Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy
       
       
       
Thứ Sáu
08/6/2018
7:00 Họp hội đồng thi tuyển sinh Đại học Liên thông VLVH Khoá 13 P Truyền thống Hội đồng & Các ban
       
       
       
Thứ Bảy
09/6/2018
       
       
Chủ nhật
10/6/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết