Tuần 40 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020) (Cập nhật 04/6/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 01/6/2020   Chuẩn bị báo cáo quyết toán NSNN 2019   Phòng Tài vụ
  Phòng TCHC báo cáo CV 1758    
  Giảng viên CVHT triển khai đánh giá điểm rèn luyện HK1 năm học 2019 - 2020 (từ 01/6/2020 đến 09/6/2020)   Giảng viên CVHT
       
Thứ Ba 02/6/2020   Các đơn vị báo cáo sơ bộ Kiểm định chất lượng giáo dục   Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ, Phòng Công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
  Trình kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá Hiệu trưởng  Đồng chí Quyên
14:45 Họp Khoa Thể dục Phòng Truyền thống

Đồng chí: Kế Bình, Tùng;

Quản lý và CBVC Khoa Thể dục

       
Thứ Tư 03/6/2020        
09:00 Họp Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, CBVC P. ĐT SĐH&KHCN
14:00 Hội đồng Tiến sĩ  Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM  Theo Thư mời
       
Thứ Năm 04/6/2020   Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ báo cáo CV 1628    
07:30 Khai mạc Hội thao quốc phòng LLVT Quận 5 năm 2020 Uỷ ban nhân dân Quận 5 Trưởng ban quản lý Ký túc xá
08:00

Hội nghị thông tin Cấp uỷ về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Đoàn Thanh niên
       
Thứ Sáu 05/6/2020 08:30

Họp Chi bộ Lý luận

Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Lý luận
09:30 Họp chuẩn bị công tác Kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Truyền thống

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Tổ thường trực: Đ/c Anh Thư, Minh Huân, Tố Quyên

Thư ký: Đ/c Tùng

       
       
Thứ Bảy 06/6/2020        
       
Chủ Nhật 07/6/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết