Tuần 39 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 25/5/2020        
       
14:00 Làm việc với Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Hà Nội Đoàn công tác
       
Thứ Ba 26/5/2020        
09:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Bóng - Đào tạo
       
       
Thứ Tư 27/5/2020 08:30 Họp Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua đề án tuyển sinh năm 2020 Phòng Truyền thống Hội đồng khoa học và đào tạo
       
14:30 Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Phòng Truyền thống Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Trưởng, phó ban CSVC
       
Thứ Năm 28/5/2020        
       
13:30

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Phiên thứ nhất – Phiên họp trù bị
Phòng Truyền thống Toàn thể Đảng viên
       
Thứ Sáu 29/5/2020 07:30

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Phiên thứ hai – Đại hội chính thức
Phòng Truyền thống Toàn thể Đảng viên
       
       
       
Thứ Bảy 30/5/2020        
13:00 Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Phòng Truyền thống Theo Thư mời
Chủ Nhật 31/5/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết