Tuần 39 (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021) Cập nhật ngày 27/05/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
24/05/2021
10h00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
10h00 Họp Ban tổ chức và Ban Thư ký chuẩn bị hội thảo cấp khoa  Trực tuyến Ban Tổ chức và Ban Thư ký hội thảo khoa KHCB
Trước 11h00 Triển khai góp ý Dự thảo Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý Email, văn thư Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 15h00

Triển khai góp ý:

+ Dự thảo Đề án vị trí việc làm 2021

+ Dự thảo Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy 2020 - 2025
Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường
15h30 Họp dự án xây dựng Trường Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng

Thứ Ba

25/05/2021
09h00 Trình ban hành QĐ thành lập Hội đồng và Kế hoạch tổ chức trực tuyến về việc đánh giá khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ đề cương (Tờ trình, dự thảo Kế hoạch) Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo (Đ/c Quang Vinh, đ/c Hữu Phúc),

Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Thế Lưỡng, đ/c Hoàng Tùng)
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 1987/BGDĐT-GDCTHSSV về việc góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú   Phòng Công tác sinh viên
13h00 Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Trường Đại học Tôn Đức Thắng Trường Đại học Tôn Đức Thắng Theo thư mời
15h30

Họp công tác tập sự

(Viên chức tập sự chuẩn bị báo cáo tình hình tập sự)

Trực tuyến

(sẽ cập nhật đường link phòng họp)

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; đ/c Bửu Châu (thư kí);

viên chức tập sự
Thứ Tư
26/05/2021
08h30 Toạ đàm CLB Chủ tịch Hội đồng Trường Trực tuyến Đ/c Kế Bình
09h00 Kiểm tra công tác trực y tế tại cổng chính (bao gồm: lịch trực, sổ trực, ca trực, biện pháp đo thân nhiệt và dịch tễ - quét mã QR theo thông báo tại cổng) Cổng chính Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Anh Thư, đ/c Thế Lưỡng)
10h00 Trình Dự thảo kế hoạch công tác KĐ cho giai đoạn tiếp theo Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
13h00

- Vệ sinh toàn bộ hệ thống cống rãnh trong trường;

 - Phun khử diệt muỗi phòng chống bệnh sốt rét.
Toàn trường Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Năm
27/05/2021
08h00 Họp công tác Kiểm định chất lượng - Nội dung liên quan công tác Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ Phòng Họp 1 Đ/c Kế Bình, Tố Quyên, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 15h00 Nộp danh mục hồ sơ của đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng, Ban Quản lý KTX - TV, Khoa Bóng
16h00 Trình Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong điều hành, quản lý  Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Anh Thư, đ/c Thế Lưỡng)
       

Thứ Sáu
28/05/2021

07h30

Sinh hoạt quy chế Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (dời qua Tuần 40)

Trực tuyến (sẽ cập nhật đường link phòng họp) Thành viên Hội đồng
08h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (dời qua Tuần 40) Trực tuyến (sẽ cập nhật đường link phòng họp) Thành viên Hội đồng, sinh viên
08h00

Hội thảo khoa học khoa Khoa học cơ bản

https://sites.google.com/upes.edu.vn/khcb

Trực tuyến CBVC khoa KHCB; Khách mời; các nhà khoa học có quan tâm
       

Thứ Bảy

29/05/2021
       
       

Chủ Nhật

30/05/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết