Tuần 39 (28/5/2018 - 03/6/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ hai

28/5/2018
 

- Kiểm dò xét tốt nghiệp cho SV

- Hội đồng thẩm định chương trình GDTC mới

- Phòng Đào tạo

- Hà Nội

- Phòng Đào tạo

- Theo Quyết định
9:00 Họp giải quyết kinh phí cho tổ bảo vệ Phòng Truyền thống Tổ bảo vệ, Lãnh đạo P. TCHC, Đ/c Hạnh, Đ/c Bình (Tài vụ)
14:00 Các đơn vị nộp thông tin để làm kỷ yếu tốt nghiệp ĐH9 và Cao đẳng 40 P.TCHC (Đ/c Huy) Trưởng các đơn vị
15:00 Lễ bế mạc và cấp giấy chứng nhận lớp cứu hộ và dạy Bơi ban đầu Phòng Truyền thống BGH, Trưởng các đơn vị, GV môn Bơi

Thứ ba

29/5/2018
 

- Kiểm dò xét tốt nghiệp cho SV

- Hội đồng thẩm định chương trình GDTC mới

- Phòng Đào tạo

- Hà Nội

- Phòng Đào tạo

- Theo Quyết định
9:00 Họp triển khai thống nhất kế hoạch thực hiện tổng kết và đánh giá, phân loại CBCC năm học 2017-2018 Phòng Truyền thống BGH, trưởng phó đơn vị, Bí thư các Chi Bộ
10:30 Rà soát các chế độ phúc lợi của CBVC Phòng Truyền thống

Đảng ủy, BGH,

Đ/c Xuân, Sen, Thịnh, An

       

Thứ tư

30/5/2018
 

 

- Kiểm dò xét tốt nghiệp cho SV

- Hội đồng thẩm định chương trình GDTC mới

 

- Phòng Đào tạo

- Hà Nội

- Phòng Đào tạo

- Theo Quyết định
9:00  Họp tập thể lãnh đạo Phòng Truyền thống Đảng Ủy, BGH
       
       
       

Thứ năm

31/5/2018
       
       
       
       

Thứ sáu

01/6/2018
9:00 Hoàn thiện hồ sơ xin Bộ GD & ĐT cấp phép liên kết và đặt lớp tại địa phương

 

Phòng Đào tạo

 

Phòng Đào tạo Sau ĐH & KHCN

Đ/c Vinh - Các địa phương

 

Đ/c Đề

       
       
       

Thứ bảy

02/6/2018
       
       

Chủ nhật

03/6/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết