Tuần 39 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
27/5/2019
08:00 Xét tốt nghiệp Khóa Đại học 10, Cao đẳng 41 và các khóa về thi lại Phòng Truyền thống Theo Quyết định
08:00 Họp thẩm định đề cương Văn phòng Khoa Điền kinh Khoa Điền kinh
09:00 Thông qua dự thảo chế độ làm việc của giảng viên Phòng Truyền thống Hội đồng Khoa học và Đào tạo
14:00 Họp thẩm định đề cương Phòng Truyền thống Khoa Bóng
Thứ Ba   28/5/2019   Công đoàn Trường tổ chức nghỉ mát hè    
       
13:00 Hội đồng chấm luận án cấp trường Trường ĐH TDTT TP. HCM Đ/c Lộc
       
Thứ Tư
29/5/2019
       
       
       
       
Thứ Năm
30/5/2019
       
       
       
       
Thứ Sáu
 31/5/2019
       
       

 

 

     
       
Thứ Bảy  01/6/2019        
       

Chủ Nhật

02/6/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết